Bättre kunskap om smart nätteknik och systemintegration ska ge en fortsatt satsning på vindkraft.

Mälarenergi Elnät verkar för att höja kunskap inom branschen

Inom projektet KAN 2.0 genomförs fem seminarier om diverse teknikområden riktade till branschkollegor. Projektet drivs av Power Circle. Det första seminariet, som är förlagt hos Halmstad Energi och Miljö, är redan nu den 8:e dec. Intresset är stort och 70 deltagare är anmälda.  Projektet finansieras av Nätverket för vindbruk och referensgrupper utöver Mälarenergi Elnät är […]

Av Mälarenergi 6 december, 2016 i , , ,


Nytt EU-samarbete om optimering av industriprocesser

Mälarenergi ingår i ett EU-samarbete i syfte att utveckla framtidens lösningar för hur industriprocesser och kraftverk ska optimeras. Mälardalens högskola har sökt och fått EU-bidrag på 60 mnkr för det fyraåriga projektet. Projektet som heter FUDIPO – FUture DIrections for Process industry Optimization, startade med en kickoff i Bryssel den 17-18 oktober. Mälarenergi är en stolt samarbetspart och pannan i Mälarenergis […]

Av Mälarenergi 11 november, 2016 i , ,


Aktivt jämställdhetsarbete – viktigt för Mälarenergi

– Vi behöver generellt fler kvinnor i tekniska funktioner, fler kvinnliga ingenjörer, säger Sara Stålberg, HR-generalist på Mälarenergi. Med ökad mångfald, både vad gäller bakgrund och kön, får vi tillgång till fler perspektiv vilket i sin tur gynnar kreativiteten och ökar kundförståelsen. I dag är fördelningen mellan kvinnor och män, 29 respektive 71 procent, vilket är något bättre än energibranschen […]

Av Mälarenergi 24 augusti, 2016 i , ,


Henrik Wickström projektledare Finans IT är Mälarenergis representant i projektet och också en av initiativtagarna.

Optimering av industriella flöden ska ge stora klimat- och kostnadsfördelar

Projektet Smarta Flöden har beviljats 5 mnkr i forskningsstöd från Vinnova och PiiA, är ett samarbete mellan Mälarenergi, SICS, ABB, MDH, Sigholm och Evothings. Projektet ska genom att kombinera lärande system med industriell IoT och molntjänster möjliggöra helautomatisk optimering av industriella processflöden. Behovet av smarta flöden är tydligt Mäta, förstå och förutspå flöden av material, gaser och […]

Av Mälarenergi 19 augusti, 2016 i ,


Potentialen för energilager är stor

Mälarenergi har tillsammans med branschorganisationen Power Circle och innovationsinkubatorn KIC Innoenergy utvärderat hur elnätsbolag kan använda energilager för att lagra energi från intermittent förnybar elproduktion i större fastighetskomplex. I slutrapporten presenteras flera fördelar med energilagring. Det finns givetvis flera utmaningar, vilket det gör med alla nya tekniker. Utbyggnaden av väderberoende elproduktionsanläggningar, såsom solel och vindkraft, efterfrågar […]

Av Mälarenergi 8 augusti, 2016 i , ,


Mälarenergi Elnät startar ett projekt för att se hur branschen kan kategorisera kunder utifrån förbrukning.

Ny kategorisering av elkunder utreds

Mälarenergi Elnät startar ett projekt för att se hur branschen kan kategorisera kunder utifrån förbrukning. Projektet finansieras av Energiforsk. Energimarknadsinspektionen har i uppdrag av regeringen att ta fram förslag och åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet på elmarknaden. Ett sätt att påverka efterfrågan är att ge kunder tydliga signaler och incitament till att förändra sitt beteende. […]

Av Mälarenergi 1 augusti, 2016 i , ,


Narrow Band, Stadesnk kontrollrum, digital kommunikationsteknik

Tillsammans mot Framtidens samhälle

Här är filmen som förklarar Mälarenergis roll i samhället och vad vi gör för att bygga en region rustad för morgondagen. Regionen växer kraftigt och samhället ställs inför nya utmaningar i form av befolkningstillväxt och klimatförändringar. Ett strategiskt utvecklingsarbete mot framtiden Hösten 2013 startade Mälarenergis koncernledningen ett arbete med en omfattande omvärldsanalys för att se […]

Av Mälarenergi 23 juni, 2016 i , , , , , ,


Under ett års tid har Mälarenergi Elnät utvärderat diagnostiseringsverktyget Transformer Explorer. Utvärderingen har skett inom ramen för utvecklingsprogrammet 2 Smart och i samarbete med ABB och Energiforsk.

Transformer Explorer – Verifiering för smarta elnät

Mälarenergis utvecklingsprogram 2Smart, har tagit initiativ till ett projekt som ska  verifiera en diagnostikmetod för transformatorer. Transformatorerna är exceptionellt viktiga för att säkerställa god elleverans. Vid övergången till ett smart elnät är det viktigt att alla beslutsunderlag blir förfinade, därför kommer mer sofistikerade diagnostikmetoder för komponenter att efterfrågas. Tanken är att kunna nyttja komponenterna längre […]

Av Johanna Rosenlind 16 maj, 2016 i , , , ,


Energikommissionen formar framtidens energipolitik

Fokus låg på framtidens energipolitik när Automation region bjöd in till ABB Corporate Research i Västerås för  ett stormöte den 14e april. På plats berättade  Energikommissionen om sitt arbete med den kommande energipolitiken. På mötet fanns också representanter från myndigheter, universitet, energibolag och industrier. Det här är ett intressant och spännande arbete. Det är första gången som en energikommission har ett […]

Av Johanna Rosenlind 3 maj, 2016 i , , , ,


Mälarenergi Elnät bidrar till Elektroteknikprogrammet på MDH

Elnätsbolagen behöver fylla på med nya medarbetare för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Mälarenergi har det ambitiösa målet att dessutom vara ledande genom att driva utvecklingen framåt. Behovet av specialkompetens är centralt och genom att engagera sig i Elektroteknikprogrammet på Mälardalens högskola får vi en möjlighet att påverka utformningen av utbildningen. Den här utbildningsinsatsen drivs […]

Av Ann-Sofie Pfeiffer 28 april, 2016 i , , ,


Gruppbild Qraftsamling

Energibranschen ska bli bättre på mångfald och jämställdhet

Ja, det är till och med en affärskritisk fråga, konstaterade Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, när hon inledde uppstarten för Qraftsamling – energibranschens årslånga förändringsprogram för att öka andelen kvinnliga chefer. 15 energiföretag är med på vagnen och har tagit ut 20 kvinnor som deltagare, eller ”adepter”. Företagen bidrar samtidigt med lika många mentorer. Det […]

Av Mälarenergi 31 mars, 2016 i , , ,


Smarta elnät ska bibehålla god spänningskvalité

I 2 Smart programmet deltar Mälarenergi i ett projekt som finansieras av Energimyndigheten. I projektet leder vi bland annat ett arbetspaket som syftar till att utreda spänningsproblematik i elnätet. Den snabbt ökade förnybara elproduktionen från småskaliga produktionskällor är en utmaning som hela Europas elnät står inför. Sverige planerar genom Svenska kraftnät att investera 50 miljarder kronor […]

Av Johanna Rosenlind 17 mars, 2016 i , , ,


Karriärföretag 2016 och nominerade i Guldstänk

Varje år utses de hundra mest spännande företagen att arbeta på i Sverige – Mälarenergi är för andra året i rad ett av dessa. Dessutom är vi nominerade till Årets arbetsgivare i del lokala näringslivsgalan Guldstänk. Bland tusentals företag som granskas och utvärderas utifrån band annat karriär- och utvecklingsmöjligheter, medarbetarengagemang och internt och externt employer brand, […]

Av Ann-Sofie Pfeiffer 8 mars, 2016 i , ,


Nytt system ska säkra vattenkvalitén

Vi har ett fantastiskt gott kranvatten i Västerås. Det fick vi kvitto på när vårt vatten blev utsett till Svealands godaste vatten i Svenskt Vattens Kranvattentävling förra året. För att ytterligare kunna säkra vattenkvalitén och upptäcka föroreningar ännu tidigare har Mälarenergi tagit in ett nytt system – Early warning system. Systemet skickar information digitalt till kontrollrummet på Mälarenergis vattenverk […]

Av Mälarenergi 18 februari, 2016 i ,


Mälarenergis kraftvärmeanläggning

Harvard använder Mälarenergis Block 6 i fallstudie om hållbara städer

Förra veckan fick Mälarenergi besök av arkitektstudenter från Harvard University i USA. Studenterna kom för att titta på Mälarenergis kraftvärmeanläggning Block 6 där vi energiåtervinner avfall. Anläggningen kommer ingå i en fallstudie som syftar till att öka kunskapen om hur industrianläggningar kan utformas för att bidra till hållbara städer. Detta är ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan […]

Av Ann-Sofie Pfeiffer 18 februari, 2016 i , ,Kategorier

Följ oss!

Prenumerera