Generator och turbin som nu producerar förnybar el på Mälarenergi.

Mer förnybar el med ombyggd turbin och generator

G4 – en generator och turbin från 1973, har byggts om och anpassats för att ge mer förnybar el vid Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås. Mälarenergi ägs av Västerås stad och ombyggnationen av John Helgonet är en del av stadens erbjudande av Gröna obligationer. Läs mer om Västerås stads arbete med Gröna obligationer här. Förnybar el och högre […]

Av Ann-Sofie Pfeiffer 30 april, 2016 i , , , ,


Mälarenergi Elnät bidrar till Elektroteknikprogrammet på MDH

Elnätsbolagen behöver fylla på med nya medarbetare för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Mälarenergi har det ambitiösa målet att dessutom vara ledande genom att driva utvecklingen framåt. Behovet av specialkompetens är centralt och genom att engagera sig i Elektroteknikprogrammet på Mälardalens högskola får vi en möjlighet att påverka utformningen av utbildningen. Den här utbildningsinsatsen drivs […]

Av Ann-Sofie Pfeiffer 28 april, 2016 i , , ,


Karriärföretag 2016 och nominerade i Guldstänk

Varje år utses de hundra mest spännande företagen att arbeta på i Sverige – Mälarenergi är för andra året i rad ett av dessa. Dessutom är vi nominerade till Årets arbetsgivare i del lokala näringslivsgalan Guldstänk. Bland tusentals företag som granskas och utvärderas utifrån band annat karriär- och utvecklingsmöjligheter, medarbetarengagemang och internt och externt employer brand, […]

Av Ann-Sofie Pfeiffer 8 mars, 2016 i , ,


Mälarenergis kraftvärmeanläggning

Harvard använder Mälarenergis Block 6 i fallstudie om hållbara städer

Förra veckan fick Mälarenergi besök av arkitektstudenter från Harvard University i USA. Studenterna kom för att titta på Mälarenergis kraftvärmeanläggning Block 6 där vi energiåtervinner avfall. Anläggningen kommer ingå i en fallstudie som syftar till att öka kunskapen om hur industrianläggningar kan utformas för att bidra till hållbara städer. Detta är ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan […]

Av Ann-Sofie Pfeiffer 18 februari, 2016 i , ,


Mälarenergi inleder hållbart samarbete med Smaka på Västmanland

Vårt samarbete i Saluhallen Slakteriet i Västerås kommer ge oss möjlighet att träffa kunder i ett nytt sammanhang, tillsammans med andra lokala aktörer. Vi vill bland annat visa våra produkter och informera om hur vi arbetar med hållbarhet och lokala kretslopp. Samtidigt får Smaka på Västmanland, som varit med från starten i saluhallen, nu möjlighet att utveckla sin butik där de erbjuder hållbara och närproducerade […]

Av Ann-Sofie Pfeiffer 20 november, 2015 i ,


Med automation ska vi effektivisera infraservicen

Stig Olaisen leder arbetet med automation vilket bland annat innebär att integrera Internet of Things i Mälarenergis infraserviceverksamhet. – Vi ska automatisera processer, distribution och produktion för att skapa förutsättningar för en samordnad effektivisering. Vi måste göra tekniken till vardag och utnyttja den potential som finns i vårt ständigt uppkopplade samhälle eller Internet of Things. […]

Av Ann-Sofie Pfeiffer 18 november, 2015 i , , ,


Gunilla Fröman

Mälarenergi ska bli framtidens infraservicebolag!

– Nu kör vi! säger Gunilla Fröman som är programchef för det stora utvecklingsarbete som Mälarenergi just nu är mitt uppe i. Ett utvecklingsarbete som handlar om att ta företaget från att vara ett traditionellt energibolag till framtidens infraservicebolag inom energi-, vatten, och bredbandslösningar. Företaget ska erbjuda en större bredd av tjänster som riktar sig […]

Av Ann-Sofie Pfeiffer 10 november, 2015 i , ,Kategorier

Följ oss!

Prenumerera