fossilfritt-block-7

Foto: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB. Principskiss som visar vart Mälarenergis nya kraftvärmeanläggning - Block 7 är tänkt att placeras.

Principskiss som visar vart Mälarenergis nya kraftvärmeanläggning – Block 7 är tänkt att placeras. Foto: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB.

Foto: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB. Principskiss som visar vart Mälarenergis nya kraftvärmeanläggning – Block 7 är tänkt att placeras.