Hur laddar man en elbil?

Av Mälarenergi 2 oktober,2015 i ,

Chademo kontakt

Det går utmärkt att ladda en elbil hemma i garaget med en så kallad Shukosladd, som ansluts till ett vanligt vägguttag. Det tar 8-10 timmar.

De semisnabba laddarna kräver en typ  2-kontakt och följer med nya bilar, men det finns även en typ 1-kontakt med en något annan utformning. En semisnabb laddning tar 1,5-2 timmar.

En snabbladdare laddar en elbil på 20 minuter och kräver en så kallad Chademokontakt. (Chademo betyder medan du dricker te på japanska). Snabbladdare finns i två standarder, Chademo och CCS, där CCS är EU-standard.

Chademo kontakt för elbil

Chademo.kontakt. Laddning tar ca 20 minuter

Typ1-kontakt för elbil

Typ1-kontakt, 32A. Laddning tar cirka 2 timmar

Valig Schuko-kontakt för elbil

Vanlig så kallad Schuko-kontakt, 8A. Laddning tar ca 8-10 timmar.

Typ2-kontakt för elbil

Laddning av elbil tar ca 2 timmar med en Typ 2-kontakt, 32A.

Tesla laddstation för elbil

Tesla som enbart tillverkar elbilar etablerar ett nät av snabbladdningsstationer – Supercharges – i Europa. En av de första i Sverige har placerats i Arboga och förses med nätanslutning och kraftutrustning från Mälarenergi.

Mälarenergi

Mälarenergi

Mälarenergi är ett lokalt infraservicebolag. Våra produkter och tjänster utgör kärnan i flera viktiga samhällsfunktioner. Tillsammans med andra samhällsbyggare utvecklar vi och tar ansvar för det samhälle vi alla delar.
Mälarenergi