Jakob Sahlén är rådgivare för energiåtervinning på Avfall Sverige.