Positivt när klimatbokslutet är mer negativt än någonsin!