Faunapassagen Turbinbron Västmanlands arkitekturpris

Faunapassagen är nominerad till Västmanlands arkitekturpris