Flygbild över den nya stadsdelen Mälarporten i Västerås.

AI energioptimerar ny stadsdel redan på planeringsstadiet