MP flygbild liten beskuren

Flygbild över den nya stadsdelen Mälarporten i Västerås.