AktuELt_elpriset_dec2018

Oskar Hellsing, portföljförvaltare, berättar om prognoserna för elpriset.

Oskar Hellsing, portföljförvaltare, berättar om prognoserna för elpriset.