Mälarenergis hållbarhetsredovisning är årets bästa!

Varje år utser kunskaps- och medieföretaget Aktuell Hållbarhet Årets bästa hållbarhetsredovisning. 2017 tog Mälarenergi hem segern.

Aktuell Hållbarhet utser varje år Årets bästa hållbarhetsredovisning. Efter att juryn granskat över 300 hållbarhetsredovisningar vann Mälarenergi i kategorin Offentlig verksamhet och icke vinstdrivande organisationer.

– Det är oerhört roligt att få ett sådant erkännande. Vi inom Mälarenergikoncernen strävar efter att bygga framtidens samhälle tillsammans med våra kunder och andra intressenter. Det gör vi genom att utveckla vår infraservice mot mer hållbara former, vilket vi är väldigt transparenta med. Det här priset är ett bevis på det, säger Mälarenergis hållbarhetschef Katarina Hogfeldt Forsberg.

 

Varje år utser kunskaps- och medieföretaget Aktuell Hållbarhet Årets bästa hållbarhetsredovisning. 2017 tog Mälarenergi hem segern.
Mälarenergis hållbarhetschef Katarina Hogfeld Forsberg tog emot priset på Aktuell Hållbarhets konferens ”Nytt om Hållbarhetsredovisning” onsdagen den 27 september. Med vid prisutdelningen var också Ann-Sofie Pfeiffer, kommunikationsutvecklare på Mälarenergi.

”En redovisning som på ett översiktligt, tydligt och lekfullt sätt redogör för organisationens hållbarhetsarbete”

Det är tredje året i rad som  Mälarenergi gör en hållbarhetsredovisning som sammanfattar det gångna verksamhetsåret utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Mälarenergi redovisar utifrån GRI G4 och låter också en tredje part granska redovisningen.

– Det är viktigt att tänka igenom hur man presenterar saker. Det är en sak att bara rabbla upp information, men betydligt svårare att verkligen få folk att ta in och förstå informationen. Vi har under våra tre år med  hållbarhetsredovisningar till exempel gått från mycket text till mer bilder och diagram. En annan sak jag tycker är viktig är att läsarna ska känna igen sig i redovisningen över tid. Det måste finnas en kontinuitet i rapporteringen så att läsaren kan se hur olika områden utvecklas, säger Katarina Hogfeldt Forsberg.

malarenergi.se finns mer information om vårt hållbarhetsarbete och Hållbarhetsredovisningen att ladda ner.

I juryarbetet fanns personer från organisationer som Handelshögskolan i Oslo, Svenska Kyrkan, Rädda Barnen, Ethos International och medarbetare från Aktuell Hållbarhet.

Jurys motivergin:
”En redovisning som på ett översiktligt, tydligt och lekfullt sätt redogör för organisationens hållbarhetsarbete. Bra och relevant information ger en god insyn i bolagets arbete och dess utmaningar. Redovisningen ger en ambitiös berättelse om vad hållbarhet innebär, hur hållbarhetsfrågorna påverkar organisationen och hur organisationen påverkar hållbarhetsfrågorna. Redovisningen visar också målande hur en lokalt förankrad aktör påverkas av global utveckling och vilka möjligheter och utmaningar detta innebär.”

Aktuell Hållbarhet är en av Nordens största och ledande kunskaps- och medieföretag inom miljö, hållbarhet och CSR. Fokus i verksamheten är kunskapsbildande och journalistiska produkter som omvärldsbevakning, magasin, nyhetsbrev, konferenser och utbildningar för proffs och beslutsfattare inom hållbarhetsområdet.

 

https://www.aktuellhallbarhet.se/electrolux-och-malarenergi-har-gjort-arets-basta-hallbarhetsredovisningar-2/