Avloppsreningsverket

Västerås avloppsreningsverk.