Energioptimerad idrottsanläggning

Bellevue - energioptimerad anläggning

Bellevue stadion i Västerås är energioptimerad tack vare det Komfortavtal som tecknats med Mälarenergi. Energin för uppvärmningen har sänkts med 33 procent och elanvändningen med 12 procent.

Klockan 6 på morgonen står de första morgonpigga vid ingången till idrottshallen Bellevue. Sedan följer en strid ström av besökare ända fram till klockan 22. Då är det viktigt att luften är bra, temperaturen behaglig och belysningen anpassad till den idrott som utövas.

Ventialtion viktigt för idrottsverksamhet

Bellevue är en av Sveriges största idrottsanläggningar där det finns möjlighet att utöva 15 olika sportaktiviteter. Mellan 1 200 och 1 400 människor kommer hit varje dag. De som hänger på låset klockan sex på morgonen är oftast på väg till gymmet. Men många kommer också för att bowla, ha gymnastik, spela tennis, badminton och squash. Det blir många in- och utandningar, en hel del svett och massor av duschar under de 16 timmar per dag som anläggningen har öppet. Att ventilationen fungerar optimalt är viktigt för besök­arnas välbefinnande och skillnaden efter Mälar­energis energieffektivisering är påtaglig.

– I Västerås gymnastikförenings lokaler märks det nog mest. Men också i gymmet och bowlingen är det en tydlig förbättring. Det är jättemånga som bastar och duschar under en dag. Nu töms lokalen effektivt på fukt under natten och är fräsch på morgonen, säger Leo Mylläri, vd på Bellevue.

Anläggningen byggdes 1974 och har sedan dess moderniserats och byggts ut i omgångar. Idag om­fattar den drygt 15 000 kvadratmeter. Bellevue är ett föreningsägt bolag, som omsätter 15 miljoner om året. Det drivs utan vinstsyfte, vilket betyder att allt överskott återinvesteras i anläggningen.

Tryggt och enkelt med lokalt samarbete

Det var i december 2014 som Göran Hägglund, affärsutvecklare på Energitjänster Mälarenergi, tog kontakt med Bellevues ledning för att undersöka intresset för en energieffektivisering av fastigheten.

– Det gick fort mellan det där första mötet till att vi tecknade en avsiktsförklaring med överenskommelsen att vi skulle genomföra en energikartläggning. Den skulle sedan ligga till grund för fortsatt sam­arbete i ett energieffektiviseringsprojekt. Att arbeta tillsammans lokalt innebär enkla kontakter och att samarbetet känns tryggt, säger Göran Hägglund.

Bellevue hade vid den tiden en energikostnad på 1,3 miljoner om året. Både vd Leo Mylläri och styrelsens ordförande Harry Frank såg den form av samverkan som Mälarenergi erbjöd som en lysande möjlighet.

– För oss är det mycket bra att inte behöva ligga ute med alla investeringskostnader. Det ger oss möjlighet att samtidigt satsa på det våra besökare ser och möter mer direkt. Vi måste prioritera sådant som rena och snygga toaletter och duschar, att alla banor har fina golv och att entrén är snygg. Ventilation och värme syns inte och därför hamnar sådant lätt lägre på prioriteringslistan. Men det var samtidigt nödvändigt att åtgärda. Man kan säga att Mälarenergis förslag kom i grevens tid, förklarar Harry Frank.

Energikartläggning och ombyggnad på ett år

Under våren 2015 genomfördes den energikartläggning av hela anläggningen man kommit överens om i avsiktsförklaringen. Den omfattade alla tekniska installationer för värme, ventilation, kyla och belysning samt fastighetens klimatskal.

Resultatet visade att det behövdes en ombyggnad och förnyelse av det befintliga ventilationssystemet, inklusive en ny styr- och reglerutrustning och även ny ventilationsutrustning för delar av fastigheten.

I juni 2015 tecknades ett Komfortavtal. Det innehöll en garanterad maxnivå för energianvändning, överens­kommelse om teknisk drift och beredskap, samt att Mälarenergi skulle svara för halva entreprenadkostnaden. Under hösten genomfördes sedan alla ombyggnader och installationsarbeten och från 1 januari i år kunde komfortavtalet, som gäller i åtta år, träda i kraft.

Arbetena kunde genomföras utan att anläggningen stängdes, även om vissa saker fick utföras nattetid. Ibland skulle stora aggregat tas in i byggnaden och vid något tillfälle var man tvungen att tillfälligt ta bort en trappa för att komma fram.

– Det hela gick ändå väldigt smidigt och vi fick inga klagomål från våra besökare, berättar Leo Mylläri.

En del förbättringar på energiområdet hade redan genomförts innan denna totalgenomgång gjordes. Till exempel har belysningen bytts ut relativt nyligen. Fjärrvärmecentralen byttes för fyra år sedan och man har också satsat på solpaneler på byggnaden.

– Solpanelerna har vi satsat på av miljöskäl och de ger ett visst tillskott till vår elförsörjning, säger Harry Frank.

Energioptimering Bellevue stadion
Ventilationsaggregat mixar den kalla uteluften med varmare luft till optimal temperatur för anläggningen. Det behöver normalt inte övervakas. Men justeringar kan vid behov göras med hjälp av en enkel styrplatta. Leo Mylläri, vd på Bellevue, instrueras av Tomas Lindfors, energikonsult på Mälarenergi. Foto: Lasse Fredriksson

Rätt energimängd till rätt sak vid rätt tidpunkt

Elanvändningen minskade med 12 procent, efter Mälarenergis genomgång och den efterföljande ombyggnaden. Men den stora effektiviseringen har uppnåtts på värmesidan, med 33 procent lägre fjärrvärmeanvändning och ett effektivare ventilationssystem.

Nu anpassas luftomsättningen efter behovet i lokalen. Anläggningen är den första i Sverige med ett så förfinat och avancerat styrsystem som här. Det fångar inte bara upp partiklar. Även sådant som parfym och svettlukt kan ge impulser för att sätta igång luftväxlingen.

För att ta tillvara värme och kyla optimalt har ett nytt ventilationsaggregat installerats. Det för in den kalla uteluften från ena hållet och den varma inneluften från det andra. Med hjälp av en luftväxlare i mitten utnyttjas luftströmmarnas temperatur för att anpassas till den innetemperatur man vill ha i anläggningens olika delar. Detta sker normalt helt automatiskt, men kan regleras manuellt med en styrplatta.

– Tidigare låste vi 22.30, gick hem och hoppades på det bästa. Nu har vi en helt energioptimerad byggnad med ett automatiskt styr- och övervakningssystem. Det tillför rätt energimängd till rätt sak vid rätt tidpunkt under hela dygnet, säger Leo Mylläri.