Mälarenergi Elnät utvecklar elnätet i Hallstahammar tillsammans med ABB Power Grids

Nu är transformatorstationen Södra Nibble i Hallstahammar i drift. Den är en del av Mälarenergi Elnäts utvecklingsplan för området och byggs för att uppfylla krav på redundans i elnätet, vilket gör det möjligt för lite större industrier att etablera sig i området. Snart upprätthålls elförsörjningen i Hallstahammar av två inmatningspunkter på 130 kV.

 

Ett partneringprojekt som gav mersmak

Södra Nibble är inte bara en ny toppmodern och luftisolerad transformatorstation, den är också resultatet av ABB Power Grids och Mälarenergi Elnäts första gemensamma partneringprojekt. Tillsammans har man levererat en komplett transformatorstation till Mälarenergi Elnäts nya luftisolerade inomhusstation Södra Nibble i Hallstahammar. Leveransen täcker två faser:

  1. Projektering där tekniklösning samt riktpris kalkylerades gemensamt.
  2. Projektgenomförande med konstruktion, design och projektledning, samt mellanspänningsställverk, brytare, transformator och relä- och kontrollutrustning från ABB Power Grids. Bygg, prefab, installation och drifttagning av anläggningen ingick också i ABB Power Grids helhetsansvar.

– Vi hade letat efter ett bra projekt att testa partnering som affärsmodell i, och ABB satt i samma situation, säger Joakim Hedmark, projektledare på Mälarenergi Elnät.

– Vi hade funderat på hur vi skulle kunna ändra affärsmodellen för att komma närmare kunden och utveckla projekt tillsammans. I Södra Nibble såg vi att det fanns en öppning för partnering, säger Tony Moberg, Manager Tendering and Sales på ABB Power Grids.

Partnering är en samverkansform där aktörerna formar en gemensam organisation med gemensamma mål och gemensam ekonomi. Från projekteringsstart till färdig anläggning har ABB Power Grids och Mälarenergi Elnäts projektteam tillsammans utvecklat och drivit arbetet.

– Vi har varit transparenta och tillsammans gjort kalkylen för projektet. Att  vi tidigt definierade vad som ingår i projektet gav en förutsägbarhet för båda parter. En stor fördel var att vi definierade och kvantifierade riskerna innan projektet startade, till exempel vad skulle hända vid en eventuell försening, , säger Tony Moberg.

Ett lyckat partnerskap kräver öppenhet och förtroende

För att verkligen lyckas i ett partneringprojekt krävs öppenhet och förtroende. Att vara överens om pris och produkter är viktigt men inte tillräckligt; man måste även jobba som ett lag med gemensamma värderingar.

– Vi startade projektet med en kick off där vi tog ut rätt riktning. Den skapade ett bra engagemang i gruppen, med personer som känner ansvar och litar på varandra. Arbetet har byggt på förtroende och viljan att göra det bästa för projektet, säger Joakim Hedmark.

Nu är anläggningen i Hallstahammar nästan klar och den kan snart anslutas till elnätet. Både Joakim Hedmark och Tony Moberg är nöjda när de summerar projektgenomförandet. Förtroende, transparens och tillit har genomsyrat arbetet.

– Genom hela projektet har det gått snabbt att komma till beslut. Om det uppstått några problem så har vi tagit diskussionen direkt och kunnat gå vidare. Arbetet har varit lösningsfokuserat, säger Joakim Hedmark.