Förbindelsepunkter-2021

Vad definierar ett skyfall? Här reder vi ut begreppen och talar om hur du ska göra för att minska risken för översvämning.

Bilden visar förbindelsepunkterna.