Avfallsbränsle i Västerås hamn

Båt med balar med avfallsbränsle i lasten

Avfall blir el och värme