Mälarenergi vill skapa intresse för el och energi bland barn och ungdomar

Elen spelar en allt större roll i samhället. Av flera skäl är det viktigt att barn och unga får kunskap om hur el fungerar, produceras och används. Det är viktigt av säkerhetsskäl, för att vi ska kunna bygga ett hållbart samhälle och för att väcka intresse för en bransch med goda möjligheter till jobb.

– Det är så lätt att bara ta för givet att elen alltid finns i kontakten och att vatten självklart kommer ur kranen när man vrider på den, säger Camilla Hadarsson.

Camilla är kommunikatör och spindeln i nätet när det gäller skolkontakter på Mälarenergi. Det är till henne skolorna vänder sig om de vill få besök på skolan eller inleda ett samarbete kring något projekt. Det kan också vara Camilla eleverna träffar i samband med studiebesök på någon av Mälarenergis anläggningar.

Det hållbara samhället

Nu pågår projektet Energifallett, där Mälarenergi samarbetar med Naturskyddsföreningen och Ikea. Syftet är att ge elever i årskurserna 7–9 insikt om det hållbara sam­hället. Energismarta lösningar i hemmet är en sak de studerar, bland annat genom att besöka det Energismarta hemmet på Ikea där Mälarenergis kundrådgivare finns.

Den andra viktiga delen i skolkontakterna handlar om att visa eleverna vilka möjligheter till jobb som finns inom energibranschen.
– Jag brukar ibland ta med någon med­arbetare ut till skolan som får berätta om sitt yrke. Ibland får våra medarbetare också frågor från sina barns skolor om de kan komma dit och berätta om sitt jobb. Vi har därför tagit fram ett ”kit” som kan vara ett stöd för dem när de är i skolor.

Vi har 180 olika yrkeskategorier bara på Mälar­energi. Förutom att vi har många valmöjligheter så finns det goda utvecklingsmöjligheter inom företaget. Nu väntar stora pensionsavgångar, så rekryteringsbehovet kommer att bli stort, berättar Camilla.

Besök anläggningarna

Vi har länge tagit emot och bjudit in till studiebesök på våra anläggningar. Det är en verksamhet som kommer att fortsätta att utvecklas framöver. På vatten- och avloppsreningsverken tar vi emot elever från mellanstadiet och uppåt. På Kraftvärme­verket är åldersgränsen av säkerhetsskäl högre. Där tar vi emot elever från 9:an och uppåt.

Via Mälar­energis hemsida kan du lätt boka in ett studiebesök, där finns också en hel del material som intresserade lärare kan ta del av och använda i undervisningen. Genom Elsajten och Vattensajten får eleverna med enkla, roliga och informativa texter, bilder, faktarutor, filmer och länkar kunskaper om hur el och vatten kommer in i deras hem. I Lärarrummet kan lärare bland annat se hur innehållet kan kopplas till läroplanen.

Ta till vara nyfikenheten hos barn

Små barn är nyfikna och bör i större utsträckning än idag få chans att lära sig saker om energi, tycker Camilla.
– Det finns ingen anledning att vänta med det till högstadiet eller gymnasiet. Redan på förskolenivå kan man väcka ett intresse för både teknik och miljö, säger hon.

När det gäller att nå ut till de riktigt små barnen tycker hon att boken Amanda undrar över el från Svensk Energi är ett utmärkt verktyg.
– Den väcker många tankar och något vi tror skulle vara spännande att läsa för förskolebarnen, säger hon.