Västerås kranvatten godast i Svealand

Nu är det bevisat. Västerås har riktigt gott kranvatten. Det stod klart när riksfinalen i Kranvattentävlingen avgjordes hösten 2015. Juryn föll för Västeråsvattnet, som kom på andraplats i Sverige och tilldelades utmärkelsen Svealands godaste kranvatten. Enligt juryn är det klingande klart, ett vatten med svalkande och lite frasig känsla.

– Det här är stort, säger Göran Vikergård, avdelningschef på Mälarenergi. Bästa kranvattnet i Svealand! Dessutom blev vi näst bäst i hela Sverige efter vinnarvattnet från Bromölla.
Det här vågade vi bara drömma om när vi tog tåget till tävlingsfinalen i Stockholm med två liter vatten i bagaget.

Men vad är då hemligheten bakom Västerås goda vatten?

– Vi har goda förutsättningar för ett bra och gott vatten tack vare att vattnet rinner genom Badelunda rullstensås som tar bort sjösmaken från Mälarvattnet, förklarar Göran. Mineraler från åsen tillförs vattnet, och sedan tillsätter vi kalk för att balansera pH-värdet och lite klor av säkerhetsskäl.

Och vattnet är mycket prisvärt. Cirka ett öre per liter kostar det att få ett gott, prisbelönat dricksvatten direkt ur kranen.

– Jag är själv lite av en vattennörd som alltid passar på att smaka av kranvattnet när jag reser runt i Sverige, säger Göran, och hävdar bestämt att hemmavattnet alltid smakar bäst.

Vattenverkspersonal
Stolt personal på Hässlö Vattenverk.

Kranvatten är en fantastisk resurs

Det är Svenskt Vatten, branschorganisationen för vattentjänstföre­tagen i Sverige, som arrangerar Kranvattentävlingen. Med tävlingen vill man sätta positivt fokus på den fantastiska naturresursen som vi har tillgång till direkt i kranen – gott, hälsosamt, lokalproducerat och nästan gratis. Tävlingen har arrangerats fyra gånger sedan 1997 och nästa gång blir 2020.

Smaksäkra jurymedlemmar i nio regionfinaler provade och bedömde först alla bidrag och utsåg de två kommunerna från varje regionfinal som gick vidare till riksfinalen. Riksfinalen utsåg sedan Sveriges godaste kranvatten samt det godaste kranvattnet i Götaland, Svealand och Norrland.


Så renas vattnet i Västerås

Mälarens råvatten pumpas in i Hässlö vattenverk där det renas och smaksätts i flera steg:

1. Grövre föroreningar som följer med råvattnet silas bort i fin­maskiga roterande silar.

2. Ett flockningsmedel tillsätts som får mindre lerpartiklar och andra föroreningar att flockas under långsam omrörning.

3. I sedimenteringsbassängerna sjunker flockarna till botten och bildar slam som avlägsnas och pumpas till avloppsrenings­verket.

4. Därefter passerar vattnet via ett sandfilter till så kallade infiltrationsdammar vid Hässlö vattenverk och Fågelbacken. Där sjunker vattnet sakta ner i Badelundaåsen och bildar ett konstgjort grundvatten. Vattnet rör sig sakta genom åsen till de brunnar där vi åter pumpar upp vattnet, som nu fått bättre smak och en jämnare temperatur.

Innan vattnet pumpas ut i ledningsnätet desinficeras och pH-justeras det. Varje dygn pumpas 40 miljoner liter ut.