Besök i Solparken

Solel från Solparken i Västerås

Solparken i Västerås öppnades för allmänheten den 23 maj 2015. Trots att regnet öste ner på morgonen var intresset stort. Och när den första bussen anlände tittade solen fram och välkomnade besökarna. Elbussen som VL satt in fick köra tre turer. Besökarna bestod av allt från ungdomar till barnfamiljer och pensionärer.

På plats vid Solparken fanns Kraftpojkarna, Västerås stad och Mälarenergi. Kraftpojkarna höll fullsatta föreläsningar om parken varje hel och halv timme. Västerås stads energi- och klimatrådgivare var där. Mälarenergi visade solcellspaket för privata bostäder och informerade om hur man gör för att lägga till solel till sitt elavtal.

Under dagen kunde man även testa elcyklar, titta på elbilar, gå tipspromenad eller ta en korvpaus.

Snabbfakta solparken

Solparken ligger längs E18, mellan Västerås och Enköping. Den täcker en markyta på cirka 40 000 kvadratmeter. Den el som produceras i solparken årligen motsvarar hushållselen i cirka 400 lägenheter under ett helt år. Här finns 92 solföljare som var och en är 72 kvadratmeter stor. Varje solföljare består av 36 solcellspaneler. Solföljarna är monterade på dubbla axlar vilket gör att de följer solen och utnyttjar instrålningen maximalt. Tack vare samarbetet med Kraftpojkarna kan Mälarenergis kunder köpa all solel som produceras i solparken.Solparken Västerås Solparken Västerås Solparken Västerås