Opigo_app-Mälarenergi

Via en app får alla användare tillgång till en
personlig portal med aktuell information.