Elåret 2022 – elpriserna och elmarknaden

Elåret 2022 kommer gå till historien som det mest turbulenta och osäkra någonsin, med elpriser som svängde kraftigt både upp och ner. Till och med våra mest kunniga experter hade svårt att förutse hur elpriserna skulle röra sig.

Det var flera stora händelser som påverkade elmarknaden 2022 (något som började redan i december 2021). Alla dessa händelser skakade om elmarknaden rejält och både rörliga spotpriser och fasta elpriser på terminsmarknaden hamnade på nivåer vi aldrig sett tidigare.

Elpriserna rusar upp i december 2021

Redan i december 2021 började gaspriserna stiga till följd av kallt väder i Europa plus att Ryssland redan då hade dragit ner sina gasleveranser till Europa. Vilket medförde att de rörliga spotpriserna blev väldigt höga under december.

Kriget i Ukraina

Initialt påverkade inte kriget elpriserna så mycket. Men under sensommaren drog Ryssland ner gasleveranserna till Europa ytterligare – till väldigt låga nivåer. Detta skapade stor oro för gastillgången i Europa under vintern. Sprängningen av Nord Stream 2 i september bidrog också till oron.

Energikrisen

Under flera år har Europa ställt om till mer och mer förnybar elproduktion, och då kortsiktigt blivit mer beroende av gas. Detta har skapat ett väldigt känsligt läge och gjort Europa beroende av ryska gasleveranser. Så när Ryssland stängde ner gasleveranserna uppstod panik och en stor oro för gastillgången under vintern. Till följd av detta säkrade flera länder i Europa stora och löpande gasleveranser från främst Mellanöstern och USA, samtidigt blev vädret milt under slutet av december och januari vilket sammanvägt gjorde att vi klarade elförsörjningen bättre än befarat. Och vi ser nu ut att klara den resten av vintern betydligt bättre än vad som förväntades under hösten.

Väder under 2022

Sett ur ett elprisperspektiv så har väderutvecklingen i stort sett gått åt rätt håll under 2022. Vi hade en rekordvarm sommar i Europa som ställde till det för bland annat kärnkraften i Frankrike. Något som påverkade elpriserna i hela Europa. Under hösten blev vädret mer normalt för årstiden. Det var bara under en period i slutet av november och början av december då det var riktigt torrt och kallt väder. Under just den här perioden var det även problem med kärnkraften. Vi hade också en mer problematisk och utdragen isläggning på älvarna i norr än vanligt. Samtidigt som det var isbildning på vindkraftverk vilket gjorde att dessa inte kunde köras fullt ut. Allt detta sammanslaget skapade en väldigt ansträngd situation. I mitten av december hade vi ett stort hydrologiskt underskott (vatten- och snömagasin samt markvattennivåer) i Norden vilket också bidrog till oron för prisutvecklingen under januari-mars 2023. Efter köldknäppen i november och december har resten av vintern (till skrivande stund) istället varit väldigt mild – vilket gjort att de rörliga elpriserna blivit betydligt lägre än vad man trodde i höstas.

Hur blir elpriserna 2023

Enligt våra experter så är tron att elpriserna inte kommer komma upp på de höga nivåerna som varit under 2022. Däremot tror man på fortsatt svajiga elpriser.
– Vi har under flera år förutspått att elpriserna kommer vara mer volatila, alltså röra sig mer extremt både upp och ner. Vilket vi fick se prov på i år, om än mer extremt än vi kunnat förutse, säger Björn Lundkvist, elhandelschef på Mälarenergi.
De mer volatila elpriserna beror på att man inför mer förnybar energi som vind-, vatten- och solkraft. Förnybar energi ökar volatiliteten då den inte är planerbar som exempelvis kärnkraft eller annan fossilfri och fossil elproduktion.
– Volatiliteten är ju en av effekterna med förnybar energi, men den här typen av energi är ett måste för att vi ska kunna nå våra klimatmål, säger Björn Lundkvist.


Grafen visar prisutvecklingen för rörligt månadspris, förvaltad elfond och fast pris 1 år.
OBS! Det är viktigt att komma ihåg att när du har rörligt månadspris eller förvaltad elfond så följer du med priset upp och ner enligt grafen. För fast pris däremot så har du det priset som var när du tecknade ditt elavtal under hela din avtalsperiod.
Det är aldrig bra att jämföra elpriser med en ögonblicksbild, utan det är bättre att titta på priser över en längre period. Perioden december 2021 till nu har också varit extrem. Alla vill ha det elpriset som är det bästa hela tiden – men det är omöjligt att alltid ha det bästa priset. Därför är det bra att titta på elpriserna under en längre period. Här hittar du prishistorik för våra elavtal.