Mälarenergi stöttar Stadsmissionen på många sätt

Mälarenergi jobbar självklart för att se till att ni, våra kunder, har el, vatten och värme – dygnet runt, året runt. Något som också är viktigt för oss är att arbeta med hållbarhet på många olika sätt. En del är att ge tillbaka till samhället – speciellt i en tid som nu när många har det tufft ekonomiskt.

Mälarenergi är huvudpartner till Västerås Stadsmission. Inför 2023 har Mälarenergi skänkt 100 000 kronor till Matcentralen, som är en del av Västerås Stadsmission.
– Matcentralen kombinerar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och är en slags laddstation för den som hamnat i svårigheter. Här finns hjälp när energin och ekonomin är körda i botten och här finns kraft att komma vidare, säger Louise Anestad, kommunikationschef på Mälarenergi.
På Matcentralen finns en butiksmiljö med lager, kylar och frysar fyllda av livsmedel som annars skulle ha slängts – livsmedel som, via Matcentralen, når människor i ekonomisk utsatthet. Under hösten har behoven ökat. I dag möter Matcentralen 200–250 hushåll varje vecka, varav många är barnfamiljer.

Julkampanj att teckna elavtal genererade stor gåva till Sveriges Stadsmissioner

Under december 2022 hade vi en julkampanj för kunder som tecknade elavtal. En del av kampanjen bestod i att Mälarenergi elhandel skulle skänka pengar till Sveriges Stadsmissioner per sålt elavtal. Många tecknade elavtal under perioden, där kunderna själva fick lite rabatt – och Mälarenergi kunde slutligen, efter att ha rundat upp, stolt skänka 30.000 kronor till människor i Sverige som behöver extra hjälp.
– Hela 2022 har elmarknaden varit enormt turbulent med höga priser, med den här kampanjen har vi kunnat skänka en större summa pengar till de mest behövande i vårt samhälle vilket känns bra i tider som dessa, säger Björn Lundkvist, elhandelschef på Mälarenergi.
Även Mälarenergis kundcenter märkte att kunderna var positiva till vi skänkte pengar per sålt elavtal i julkampanjen.
– Kunderna blev glada när vi berättade för dem att vi är med och ger tillbaka till samhället, det känns också bra som anställd att vi gör något extra för de som har det svårt och att vi har något bra att förmedla i tider som dessa, säger Linda Udd, kundrådgivare på Mälarenergi.

Energieffektivisering på Matcentralen – betyder mer hjälp till fler

Den 23 januari var det Elens dag, som i år hade tema energieffektivisering. Mälarenergis energikartläggare Rikard Johansson gjorde i samband med elens dag ett besök hos Matcentralen för att kolla om verksamheten kan energieffektiviseras. På Matcentralen finns flera kylar och frysar – och där ytterligare en stor kyl är på ingång, eftersom behoven har ökat och Matcentralen vill kunna hjälpa fler.
– I dag har Matcentralen tio mindre kylanläggningar, tre stycken större samt en stor kyl till som är på ingång, eftersom planen är att kunna ta emot ytterligare 100 hushåll varje vecka. Mälarenergi är huvudpartner till Västerås Stadsmission och har gedigna kunskaper om energieffektivisering. Det känns självklart bistå med det vi kan, så att den här viktiga verksamheten använder sina resurser så smart det bara går, säger Rikard Johansson, som normalt arbetar med energieffektivisering gentemot större företagskunder.