Portföljförvaltning – elavtal för ditt företag

Mälarenergi elavtal företag

För företag som har hög elanvändning kan elräkningen skjuta i höjden olika delar av året. Mälarenergi Elhandel hjälper företag dagligen att skräddarsy sina elavtal för att få en mer förutsägbar elkostnad.

El är ett måste och viktigt för alla idag. Ett bra elavtal för företag är ännu viktigare. Portföljförvaltning är en väldigt attraktiv avtalstyp för företag som har hög elanvändning. Vi på Mälarenergi Elhandel har experter med lång erfarenhet av portföljförvaltning, Oskar Hellsing är en av dessa.
– Vi skräddarsyr portföljen för varje enskild kund eftersom alla har unika behov. Det handlar om att sprida riskerna och på så sätt slippa överraskningar på elräkningen, säger han.

Specialanpassat elavtal för ditt företag

Att ha ett anpassat elavtal för sitt företag är viktigt. Hos oss är grunden i portföljförvaltning ett rörligt elavtal som följer spotpriset. Tillsammans med en expert väljer man sedan hur mycket av sin elanvändning man vill prissäkra.
– Det varierar för olika kunder hur stor del man vill prissäkra. För den del av elanvändningen som man inte prissäkrar betalar man sedan det rörliga priset, förklarar Oskar Hellsing.
Kunden och portföljförvaltaren kommer tillsammans fram till en handelsstrategi, där man resonerar kring hur mycket man vill sprida sina risker.
– Det vanliga är att vi delar in prissäkringarna så att allt inte prissäkras vid samma tillfälle. På så sätt kan vi sprida riskerna så att kunden i slutändan får ett mer förutsägbart pris – som samtidigt är så lågt som möjligt, säger Oskar Hellsing.
Hitta din kontaktperson här!

Spridd prissäkring ger mer förutsägbart pris

De finansiella kontrakten handlas på börsen Nasdaq Commodities. Portföljförvaltaren följer marknaden och prissäkrar när hen tror att elpriset är som lägst. Perioderna kan vara på hela år, kvartal eller månader – allt utifrån kundens unika behov och förbrukningsprofil. Genom att sprida prissäkringar över lång tid och agera vid ett flertal tillfällen får kunden ett mer förutsägbart elpris och behöver inte oroa sig för att elkostnaden ska skjuta i höjden någon månad.
Det kunden själv ansvarar för är att kommunicera sin förbrukningsprofil och eventuella förändringar i den totala förbrukningen till portföljförvaltaren och elhandelsföretaget.
– Vissa kunder har stor förbrukning vintertid, andra sommartid. Vissa använder mycket el på natten medan andra använder mest el på dagen. Allt resulterar i en skräddarsydd strategi för respektive kund, säger Oskar Hellsing.

Välj själv hur involverad du vill vara

Hos oss på Mälarenergi finns förvaltaren alltid tillgänglig för att svara på kundernas frågor om elpriset samt bevaka marknaden och agera med syfte att kunderna ska bli nöjda. Kunder som har portföljförvaltning väljer också själva hur involverade de vill vara.
– Vissa kunder är väldigt engagerade i sina elinköp men det är inget som de behöver vara eftersom varje kund får en personlig portföljförvaltare som bevakar marknaden och hjälper till att ta beslut, säger Oskar Hellsing.

Missa inte AktuELt med Oskar!

Varje månad får du en ny prognos hur elmarknaden ser ut.