Portföljförvaltning_elavtal_företag_3

Charlotte Jernebring är säljare och Oskar Hellsing är portföljförvaltare på Elhandel.