Oskar Hellsing, Portföljförvaltare Mälarenergi på sitt hemmakontor

Oskar Hellsing, Portföljförvaltare Mälarenergi på sitt hemmakontor

Oskar Hellsing, Portföljförvaltare Mälarenergi på sitt hemmakontor

Oskar Hellsing, Portföljförvaltare Mälarenergi på sitt hemmakontor