Oskar sammanfattar elåret 2020

Oskar Hellsing, Portföljförvaltare Mälarenergi på sitt hemmakontor

Elbrist, lägsta systempriset på 15 år och minuspriser på spotmarknader är några exempel på vad 2020 bjudit på i elväg. På Mälarenergis krafthandelsavdelning jobbar vi dagligen med att köpa in el från den nordiska elbörsen och hantera de risker som uppkommer i samband med affären. I arbetet ingår att analysera allt från världspolitik, till vindkrafts- och väderprognoser.

Att 2020 kommer skrivas in i historieböckerna som ett annorlunda år är de flesta eniga om. Världen ser inte likadan ut som den gjorde för ett år sedan, och självklart har pandemin även påverkat elmarknaden, säger Oskar Hellsing portföljförvaltare på Mälarenergis krafthandelsavdelning.

Vädret är det som har bidragit till mest till förändringar i elpriset under 2020. Det ovanligt milda och blöta vädret har gjort att vi fått ordentliga prisfall och det har medfört historiska händelser:

  • Minuspriser på spotmarknaden för första gången någonsin i Sverige
  • Lägsta systempriset på över 15 år

De låga spotpriserna har också påverkat terminsmarknaden, vilket innebär att även de längre fastprisavtalen har blivit lägre. Med rekordlåga spotpriser sänks förväntningarna på höga priser och även långsiktiga priser sjunker. Det finns många andra komponenter som också påverkar till exempel hur pandemin i förlängningen kommer påverka ekonomin.

Mer förnybart och stor efterfrågan skapade elbrist

Elmarknaden är i förändring. Förnybar energi, främst i form av vindkraft, ersätter mer pålitlig kraft som kärnkraft. Mer förnybar energi kommer att ha stor påverkan på elmarknaden framåt, och det fick vi se prov på redan i år när södra och mellersta Sverige hade brist på el, trots att det sammantaget i Norden fanns stor tillgång. Elbristen berodde bland annat på överföringsbegränsningar mellan Norge och Sverige, vilket ledde till stora prisskillnader i olika delar av Sverige. Dessa skillnader tror vi kommer bli allt vanligare längre fram.

Hur kommer elpriset att se ut 2021?

På grund av överskottet i vattenmagasinen förväntar vi oss fortsatt låga priser ett tag in i 2021. Det kan dock förändras snabbt. Några veckor med kallare och torrare väder brukar räcka för att få mer normala värden i vattenmagasinen. Skulle det blöta och milda vädret hålla i sig förväntar vi oss fortsatt prispress på spotmarknaden och då kommer priserna förmodligen hålla sig på en låg nivå under en längre tid.

Vill du veta med om elhandelsmarknaden eller byta elavtal? Läs mer här!