solparken-produktion

Produktion från solparken

Mälarenergis produktion från solparken i Västerås