En miljon kilowattimmar solel

Solel från Solparken i Västerås

Över en miljon kilowattimmar solel har producerats från februari 2014 till och med februari 2015. Solparken som ligger längs E18, mellan Västerås och Enköping, täcker en markyta på cirka 40 000 kvadratmeter. Den el som produceras i par- ken årligen motsvarar hushållselen i cirka 400 lägenheter under ett helt år. Här finns 92 solföljare som var och en är 72 kvadratmeter stor. Varje solföljare består av 36 solcellspaneler. Solföljarna är monterade på dubbla axlar vilket gör att de följer solen och utnyttjar instrålningen maximalt.

Tack vare samarbetet med Kraftpojkarna kan Mälarenergis kunder köpa all solel som produceras i parken.

Produktion från solparken