Spana in Energitorget – här kan företag köpa och sälja solel

Energitorget - där företag köper och säljer närproducerad solel

Att ta sitt ansvar för miljön kan man göra på många olika sätt. Något som blir mer och mer populärt är att installera en solcellsanläggning för att kunna producera sin egen förnybara el. Alla har dock inte möjlighet att ha egna solceller. Därför har vi skapat Energitorget – en portal där företag köpa solel från andra företag som har egen solelsproduktion.

En av dem som redan köper solel via Mälarenergi Elhandel och Energitorget är Sparbanken Västra Mälardalen.
– Vi har egen solproduktion på taket men det räcker inte till och därför känns den här lösningen fantastisk, säger Per Karlsson, vice VD på Sparbanken Västra Mälardalen. De köper solel från Stäholms lantbruk och Ferrita som båda finns i deras närområde. Per Karlsson berättar att det är viktigt att handla både lokalt och hållbart för Sparbanken Västra Mälardalen.

På Stäholms lantbruk som är grisuppfödare och säljer solel på Energitorget.
På Stäholms lantbruk som är grisuppfödare och säljer solel på Energitorget. Just nu är det Sparbanken Västra Mälardalen som köper all solel från Stäholm. På bilden: Per Karlsson, Sparbanken Västra Mälardalen, Fredrik Steen, Mälarenergi och Mathias Hellström, Stäholms lantbruk.

Så fungerar Energitorget

Energitorget fungerar så att företag som har stora solcellsanläggningar och själva inte använder all egen solel tar kontakt med oss på Mälarenergi. De läggs då upp på Energitorgets producentlista på malarenergi.se/energitorget. Andra företag som sedan vill köpa solel, som är både närproducerad och förnybar, kan gå in och välja någon eller några av producenterna och reservera solel direkt på webben. Vi på Mälarenergi hjälper till med det administrativa och ser till att alla avtal tecknas och fylls i rätt. De som säljer sin solel på Energitorget idag är företag, lantbrukare och bostadsrättsföreningar. Här hittar du alla producenter.

Ett intyg att man tar ansvar för miljön

Skillnaden mellan Energitorget och ett vanligt elavtal med förnybar energikälla är att man som köpare vet exakt vem och var elen har producerats. Det här är en plats för företag i hela Sverige där de kan köpa och sälja solel. Och som köpare vet man alltså exakt vem som har producerat solelen man köper. Som företag kan man alltså visa upp att man tar sitt ansvar för miljö och hållbarhet – både som solelsproducent och köpare av solel.
Vi ser ett ökat intresse för att leva hållbart och där passar Energitorget in. För oss är det viktigt att satsa på energi från hållbara energikällor och vi erbjuder redan alla våra kunder möjlighet att välja förnybar el. Men att koppla ihop köpare och producenter är något alldeles speciellt, säger Fredrik Steen, avdelningschef på Mälarenergi Elhandel.

Marknaden med ursprungsgarantier

Själva elmarknaden är ganska komplex. För att kunna bevisa att man har el från exempelvis en förnybar energikälla har Energimyndigheten satt upp ett system med ursprungsgarantier. Dessa garantier berättar ursprunget på elen som säljs på marknaden. På Energitorget har varje producent tilldelats ett visst antal ursprungsgarantier utifrån sin egen produktion som sedan ett företag alltså kan köpa. Mälarenergi Elhandel ser till att rätt ursprungsgarantier hamnar hos rätt köpare.
Vi tycker det är väldigt roligt att vi nu kan erbjuda våra företagskunder ursprungsgaranterad, lokalproducerad solel. Vi agerar som en mellanhand och tar hand om den ganska krångliga dokumentationen som krävs, säger Fredrik Steen.

Experter inom solenergibranschen positiva

Någon som bekräftar intresset att producera egen solel är Håkan Lindberg på El av Sol Nordic AB.
– Efterfrågan på installation av solpaneler har ökat explosionsartat de senaste åren. Vi jobbar för fullt med både små och stora företag som vill installera solcellsanläggningar, säger Håkan Lindberg, säljare på El av Sol Nordic AB, och fortsätter:
– Att producenter nu kan sälja sin solel via Energitorget ser vi som något jättebra och det ska bli spännande att följa utvecklingen.

El av Sol Nordic, Stäholm, Sparbanken Västra Mälardalen och Mälarenergi Elhandel.
Håkan Lindberg på El av Sol Nordic, Mathias Hellström på Stäholms Lantbruk, Per Karlsson på Sparbanken Västra Mälardalen och Fredrik Steen på Mälarenergi Elhandel.