Vi bryr oss om dig

Vi bryr oss om samhället vi lever i. Vårt fokus är alltid att leverera hållbar infraservice av högsta kvalitet; el, vatten, schyssta elavtal, fiber och värme. Varje dag. Med samma höga kvalitet och service. Idag är det kanske viktigare än någonsin. För i en ovanlig vardag behöver så mycket som möjligt fungera problemfritt.

Vi bryr oss om miljön

Därför arbetar vi varje dag för att bidra till en minskad miljöpåverkan. Vi gör många stora och små insatser för hållbarhet. Visste du att regionens klimatpåverkan faktiskt är lägre, för att vi finns och verkar här?  Vårt årliga klimatbokslut visar att regionens klimatpåverkan är lägre med Mälarenergis verksamhet än utan.  Det tycker vi är ett bra bidrag till en hållbar framtid.

En av våra stora insatser under 2019 var att vi helt fasade ut kol från kraftvärmeproduktionen och samtidigt färdigställde förnyelsen av Kraftvärmeverket. Det blev finalen på 20 års arbete. Sedan år 2000 har Mälarenergi förnyat och byggt ut Kraftvärmeverket för kunna gå över till hållbara  bränslen och parallellt trygga leveranserna av fjärrvärme i Västerås, Skultuna, Surahammar och Hallstahammar under lång tid framöver.

Vi bryr oss om Mälaren

Vi bryr oss om Mälaren. Därifrån hämtar vi vårt dricksvatten, som för övrigt fått pris som Svealands godaste vatten. På Hamre våtmark, i Västerås, har vi planterat vattenväxter som tar upp miljöförstörande ämnen och binder partiklar samtidigt som föroreningar sjunker till botten. Våtmarken är både ett reningsverk som fångar upp föroreningar som vi inte vill ha ut i Mälaren. Men det är också ett vackert strövområde, som passar bra för en promenad. Varför inte passa på att göra ett besök där en solig dag?

Faunapassager underlättar för fiskar

För att förbättra miljön för fiskarna så har vi inom EU-projektet Life IP Rich Waters byggt faunapassager. Hela tre nya faunapassager invigdes under 2019. Nu kan du även titta på fiskarna som passerar vid till exempel Turbinbron i Västerås genom en undervattenskamera.

Vi gör skillnad

Vi gör skillnad i vardagen. Därför fortsätter vi jobba på för att du ska ha hållbar infraservice som förenklar din vardag. Vi bryr oss! Om samhället där vi verkar, om dig och om miljön.