Fredriks examensarbete gav jobb på Mälarenergi

Henrik och Fredrik sitter i loungen.

Fredrik Edlund läste industriell ekonomi med inriktning mot energisystem på Mälardalens högskola. När det var dags för examensarbete googlade han fram en annons från Mälarenergi, examensarbetet Det smarta kraftvärmeverket. Rubriken och uppdraget lät intressant, så tillsammans med studiekamraten Mikael Nilsson sökte han och fick examensarbetet.

I juni förra året tog Fredrik sin exa­men, men han är fortfarande kvar på Mälarenergi, nu som anställd.

– Självklart tänker man framtida jobb när man söker examensarbete. Mälarenergi är intressant och att identifiera fjärrvärmens roll i framtiden lät extra häftigt, säger Fredrik, som sedan augusti arbetar som avtalsansvarig för energi­tjänster hos Mälarenergi.

Välja rätt ämne

Vem eller vilka som ska få göra ett examensarbete utses genom intervjuer. I det här fallet var det projektledaren Henrik Wickström på Mälarenergi som var initiativtagare till exjobbet, och som handledare för exjobbarna pratade han med flera sökande.

– När man söker examensarbete ska man välja något som man brinner för, då blir det bra, säger Henrik. Man ska ju jobba med detta i ett halvår och vara på företaget minst en dag i veckan. Man märker snabbt om studenterna är motiverade och kapabla för uppgiften när man träffar dem personlig­en.

Fredrik och Mikael gjorde ett fantastiskt jobb. De sammanställde och paketerade resultatet på ett enkelt och lättfattligt sätt. Som handledare känner jag mig stolt. Till och med så stolt att jag ska skicka in killar­nas examensarbete till en tävling hos branschföreningen Energiföretagen Sverige.

Engagerad handledare

När Fredrik får frågan om vad som var det bästa med tiden som examensarbetare på Mälarenergi säger han utan tvekan att det var deras handledare Henrik. Just för att Henrik var så engagerad och hade ett driv – han var ju lika mån om slutprodukten som vi var!

Att de arbetade fram något som företaget verkligen har nytta av märktes när det var dags för redovisning. Ett 40-tal personer inklusive koncernledningen på Mälarenergi kom och lyssnade och diskuterade under två frukostseminarier med rubriken Fjärrvärmens potential i den smarta staden. De fick en inblick i de utmaningar och möjligheter som fjärrvärmen står inför i och med utvecklingen mot smartare städer.

– Det bästa med att ta in examensarbetare är att man kan testa idéer och se om det finns potential för fortsatt utveckling, säger Henrik. Men kanske ännu viktigare att vi får testa framtida arbetskraft och även visa upp Mälarenergi som en attraktiv arbetsgivare.

Fjärrvärmens potential i den smarta staden

Så här beskriver Fredrik och Mikael sitt examensarbete:

Med alltmer effektivare värmepumpar och ett större intresse för alternativa uppvärmningsformer har förutsättningarna för dagens fjärrvärmeteknik ändrats markant. Under presentationen Fjärrvärmens potential i den smarta staden ges en mångfacetterad inblick i de utmaningar och möjligheter som fjärrvärmen står inför i och med utvecklingen mot smartare städer.

Tillsammans med representanter ur ytskiktet av fjärrvärmepoolen samt experter inom smart cityutveckling har vi tagit fram förslag på hur aktörer inom branschen kan agera för att smart­ifiera fjärrvärmen och deras verksamhet. Detta för att möjliggöra en självklar roll i framtidens energisystem, ett system som utnyttjar lokala och hållbara energikällor. Med betoning på hållbar, då hållbart alltid är smart men smart inte alltid är hållbart.

Fick jobb

Redan före sin examen i juni hittade Fredrik ett intressant jobb på Mälarenergi som motsvarade hans utbildning. Han sökte och fick jobbet. Sedan augusti trivs han alldeles utmärkt som anställd på Mälarenergi.

– Det var kul att göra examensarbetet på ett företag som Mälarenergi. På så sätt fick vi vara ute i verkligheten, lära känna folk och känna stämningen på arbetsplatsen, säger Fredrik. Jag trivdes otroligt bra på Mälarenergi, och jag tror att det var ett plus att jag hade gjort examensarbetet här när jag sökte tjänsten som jag nu har.

Sök examensarbete hos Mälarenergi

Examensarbeten du kan söka hos Mälarenergi just nu finns på Mälarenergis hemsida. Du kan även kontakta Mälarenergi om du har ett eget uppslag till examensarbete. Beskriv arbetet du vill göra så ingående som möjligt. Berätta vad du studerar, när du vill börja och hur lång tid arbetet är tänkt att ta.

På bilden syns Henrik Wickström och Fredrik Edlund. Foto: Lasse Fredriksson