Faunapassagen är nominerad till Västmanlands arkitekturpris

Faunapassagen vid Turbinhuset i Västerås vann Arkitekturpriset i Västmanland 2020

En elegant lösning som förhöjer upplevelsen av kraftverksanläggningen. Så säger juryn i sin nominering av faunapassagen vid Mälarenergis vattenkraftstation Turbinbron som är en av fem nominerade till Arkitekturpris i Västmanland 2020. Faunapassagen invigdes i somras och har blivit en populär träffpunkt mitt i centrala Västerås.

– Att bygga en faunapassage mitt i en så pass känslig kulturmiljö och stadsmiljö, kräver stor hänsyn till omgivningen. Vi hade en idé vi trodde på, som vi nu har förverkligat. Och detta utan att pruta på faunapassagens ekologiska funktion. Därför är vi naturligtvis väldigt stolta och glada att projektet uppmärksammas, säger Johan Lind projektledare på Mälarenergi.

Passagen är cirka 180 meter lång och i samband med bygget renoverades även Svartåns murar på den sida som vetter mot Västerås stadshus. Projektet visar att det går att bygga en faunapassage i stadsmiljö med intressen som rör miljö, energi och kulturmiljö i samspel. Faunapassagen är ett EU-finansierat projekt inom LIFE IP Rich Waters som bland annat genomförs i Västmanlands län. Projektet startade i juli 2018 och har varit ett samarbete mellan Västerås stad och Mälarenergi.

Juryns motivering av faunapassagen Turbinbron

Nominerade till Arkitekturpris i Västmanland 2020

Arkitekturpriset delas ut av Sveriges Arkitekter i Västmanland och ska gå till ett arkitektoniskt projekt, inte en individ eller ett företag. Projektet ska vara genomfört i Västmanland under de senaste fem åren (från 2014 – 2019). Priset delas ut i mars 2020.

– De föreslagna projekten speglar den stora variation som finns i arkitekternas yrkesutövning och de fem nominerade projekten illustrerar detta väl, säger Nora Kvassman, arkitekt och sammankallande i juryn.

Följande fem byggnader är nominerade till Arkitekturpris Västmanland 2020: Faunapassagen Turbinbron, Flerbostadshuset Slätpricken på Lillåudden, Lasse Färnlöfs plats på Öster Mälarstrand, Widénska gymnasiet på Vasagatan och Studentboendet Tegnér 5. Alla motiveringar finns på Sveriges arkitekter Västmanlands hemsida.

Motivering: ”Innovationer som utvecklar oss människor eller förbättrar tillvaron för både djur och människor är i allmänhet positivt. Det människan har åstadkommit som är destruktivt för djuren får människan på sikt åtgärda eller återställa. Under över hundra år har Svartån varit avstängd för lekande fisk p.g.a. ett kraftverksbygge som bidrog till Västerås och sedermera hela Sveriges utveckling. Men kraftverksanläggningen förbättrade villkoren för människan på bekostnad av livsvillkoren för fisk och fauna. Nu har villkoren för lekande fisk och fauna återställts och det med en elegant lösning, Faunapassagen, som dessutom bidrar till att förhöja upplevelsen av kraftverksanläggningen. Den bör belönas med ett arkitekturpris.”

Arkitekter i projektet är Mälarenergi, dcl .13 arkitekter och ingenjörer ab samt Norconsult. Mälarenergi och Västerås stad är uppdragsgivare.

Turbinhuset var avgörande för Västerås utveckling

Mälarenergi har 41 vattenkraftstationer i Västmanland, Värmland och Örebro län. Kraftstationen vid Turbinbron byggdes 1891 i Svartån mitt i centrala Västerås, vilket var avgörande för att ABB (tidigare ASEA) skulle etablera sig just här. 1996 renoverades stationen och två nya aggregat installerades. De har en effekt på 150 kW, producerar 0,4 GWh förnybar energi per år. Fallhöjden är 3,6 meter. Turbinhuset är Sveriges äldsta kraftstation som fortfarande producerar el samtidigt som den fungerar som ett museum. Med faunapassagen är det också möjligt att se hur fiskarna vandrar förbi dammen.