nominerade2020_liten

De nominerade till Arkitekturpris Västmanland 2020 är Faunapassage – Svartån/Turbinbron, Flerbostadshuset Slätpricken på Lillåudden