Besok-Block-6-Indien

Delegation från Indien på besök för att studera hur Mälarenergi producerar fjärrkyla på ett hållbart sätt.

Delegation från Indien på besök för att studera hur Mälarenergi producerar fjärrkyla på ett hållbart sätt.