Världen tittar på Sverige för de bästa lösningarna för fjärrkyla

Mälarenergis kraftvärmeanläggning

Visste du att Mälarenergi är en av världens bästa producenter av fjärrkyla?

– Så är faktiskt fallet. Trots relativt kallt klimat med korta, svala somrar och vintrar då vi normalt behöver väldigt lite kyla har vi faktiskt blivit utsedda som en av de bästa i världen inom området, säger Anders Einarsen Avdelningschef Värme Lokala anläggningar.

Det var i oktober under en internationella konferens om fjärrkyla och fjärrvärme som Västerås, tillsammans med Göteborg och Linköping, blev utsedda till best practice. Konferensen arrangerades av Euroheat & Power som är en del av EU med fokus på energifrågor.

Så arbetar Mälarenergi med fjärrkyla

Den senaste tiden har Sverige och fjärrkyla varit i fokus i EU och Bryssel, vilket lett till ett stort internationellt intresse för vår modell. Till skillnad från andra länder där värmen ofta kyls bort i samband med elproduktion, producerar vi i Sverige istället fjärrkyla med den. Genom att energiåtervinna avfall som bränsle kan vi producera värme, el och kyla – samtidigt som vi sänker våra utsläpp av CO2. Det ger en betydligt lägre miljöpåverkan jämfört med konventionella luftkonditioneringsanläggningar.

Globalt sett är behovet av kyla betydligt större än behovet av värme. Med fjärrkyla får länderna el och kyla samtidigt som de kan lösa en del av avfallsfrågan.

Kina och Indien vill se hur vi producerar fjärrkyla

Den 15 november och den 8 december fick Mälarenergi besök av delegationer från Kina respektive Indien som båda blivit inspirerade via Euroheat and Power i Bryssel.

Delegation från Indien på besök för att studera hur Mälarenergi producerar fjärrkyla på ett hållbart sätt.
Delegation från Indien på besök för att studera hur Mälarenergi producerar fjärrkyla på ett hållbart sätt.

Naturvårdsverket och Norges Miljödirektorat var sammanhållande för besöken. Med som stöd var svenska Devcco som gjort upp ett program för veckan. De kinesiska besökarna kom från bland annat Kinas motsvarighet till Naturvårdsverket, två universitet samt ett par personer som ansvarade för stadsbyggnad och arkitektur. De Indiska besökarna i uppdrag från sin regering att se hur vi arbetar med hållbarhet och ekonomi, för att föra in det i sina nationella lagar och föreskrifter.

Västerås först i Sverige med fjärrkyla

Västerås var tidigt ute med att producera fjärrvärme. Bara Karlstad var före. 1954 kopplade vi på den första kunden på fjärrvärmenätet och idag är 98 % av fastigheterna i Västerås tätort anslutna. När det gäller fjärrkyla var Mälarenergi dock först i Sverige och den första anläggningen togs i drift i Västerås 1992. Fjärrkyla bygger på tanken med ett centralt nät, samma tänk som för fjärrvärmen. I andra länder arbetar man ofta med mindre lokala produktionsenheter kopplat till en enskild fastighet eller kontor. Dessa enheter är som regel eldrivna och tar då en högvärdig energi i form av elkraft, något som i de flesta länder produceras med dålig verkningsgrad och relativt hög miljöpåverkan.

– När vi tittar på kylproduktionen ligger vi minst 10 år före när det gäller hur och vad vi använder till våra kylmaskiner i form av köldmedier, säger Anders Einarsen. Med en centraliserad produktionsenhet och ett gemensamt nät, kan vi samproducera flera nyttigheter och sedan distribuera kylan ut till kunderna som ofta är köpcenter, butiker, kontor, serverhallar och andra delar i samhället som är i stort behov av kyla.