Från olja till fjärrvärme – ett hållbart val för Dynabacken

Servicehuset Dynabacken byter uppvärmningsform från olja till fjärrvärme. Fjärrvärme är tryggt, driftsäkert och miljövänligt.

Att leva hållbart är viktigare än någonsin. Att inte slösa med jordens resurser är ett gemensamt ansvar för alla, såväl privatpersoner som företag. Surahammars kommun tar hållbarhet på största allvar och väljer att gå från oljeuppvärmning till fjärrvärme på servicehuset Dynabacken i Virsbo.

Jan Helghe är fastighetschef i Surahammar och är mycket glad över beslutet, som han ser som viktigt för Virsbos boende.

”Genom den här satsningen kan vi erbjuda
leveranssäker fjärrvärme till fler i Virsbo
och det känns riktigt roligt.”

– Jag ser att fjärrvärmen ger oss en infrastruktur som är hållbar i längden. Valet av fjärrvärme för uppvärmning av Dynabacken ger oss en bekymmerslös leverans av värme, där vi löper mycket mindre risk för störningar i uppvärmningen än tidigare. Tryggheten och leveranskvaliteten är oerhört viktig, inte minst när det rör sig om ett servicehus. Samtidigt innebär satsningen på fjärrvärme att vi får en minskad miljöpåverkan, vilket så klart känns väldigt bra, förklarar Jan Helghe.

 

Servicehuset Dynabacken byter uppvärmningsform från olja till fjärrvärme. Fjärrvärme är tryggt, driftsäkert och miljövänligt.

Hållbar fjärrvärme från resterna av skogs- och sågverksindustrin

Omkring 2 000 personer bor i Virsbo. Dynabacken är ortens enda servicehus. Idag finns här 19 vårdplatser.
Under 2020 byggs äldreboendet ut för att i mars 2021 ha 27 platser. I samband med detta görs även servicehusets samlingslokal större.
Investeringen i fjärrvärme kommer att innebära en stor förbättring i värmeleveransen, men den möjliggör också att fler hushåll i Virsbo kan ansluta sig till fjärrvärmenätet. Fjärrvärmen tas från Mälarenergis lokala fjärrvärmeanläggning som eldas med pellets, som är en restprodukt från skogs- och sågverksindustrin.

Servicehuset Dynabacken byter uppvärmningsform från olja till fjärrvärme. Fjärrvärme är tryggt, driftsäkert och miljövänligt.

Nu kan fler i Virsbo ansluta sig till fjärrvärmenätet

– För oss var det självklart att dimensionera fjärrvärmeinvesteringen så att vi också möjliggör för fler i Virsbo att ansluta sig till fjärrvärme, säger Jan Helghe.
– I september kommer allt vara klart. Det innebär att till vintern kommer de boende på Dynabacken att ha en trygg, driftsäker och miljövänlig värmeleverans, säger Stefan Nilsson, affärsutvecklare på Mälarenergi som arbetat med frågan under det senaste året.

Jan Helghe väldigt nöjd med samarbetet med Mälarenergi och investeringen i fjärrvärme som han tycker är viktig för Virsbos framtid.

– Tillsammans med Mälarenergi har vi kunnat lösa de värmebekymmer vi har haft i Dynabacken. Vi har ett samförstånd gällande hela Virsbos framtid och det känns riktigt bra, avslutar Jan Helghe.

Dynabacken är också en mötesplats för de äldre i Virsbo. Här anordnas regelbundet underhållning via väntjänsten och härifrån utgår också hemtjänsten.
– För Mälarenergi är det viktigt att finnas nära kunderna och kunna bidra till samhällsbyggande och hållbar infrastruktur. Genom den här satsningen kan vi erbjuda leveranssäker fjärrvärme till fler i Virsbo och det känns riktigt roligt, säger Inge Eklund, avdelningschef på Mälarenergi Värme.