Block 6 Kraftvärmeverket Västerås

Block 6 Kraftvärmeverket Västerås

Översiktsbild av Block 6 som bland annat kan använda avfall för att utvinna värme och el.