Förnybar energi – Världen på besök

Kraftvärmeverket Block 6

Många vill komma på studiebesök till Mälarenergi och lära sig om förnybar energi, särskilt till kraftvärmeverkets  Block  6 som togs i drift 2014. På besökslistan finns bland andra högskolor och universitet, företag, fastighetsbolag, organisationer, politiker och kommuner. Flera av gästerna är långväga, till exempel  från Irland, Ryssland, Colombia, USA,  Polen, Indien och Thailand.

En delegation om 44 personer från Thailand kom i maj på studiebesök till kraft­ värmeverket med inriktning på Block 6. De fick en lektion om Mälarenergi samt en rundvandning i de olika delarna av Block 6 och blev mäkta imponerade.

Bland besökarna från Rayongprovinsen i östra Thailand fanns representanter för IRPC, Integrated Refinery and Petrochemical Complex, GPSC, Global Power Synergy Company och representanter för kommunerna i provinsen samt  regeringen.

– Det är bara Mälarenergi i Västerås som kan visa upp en sån här anläggning, förklarar Kent­Ove Nerén, som guidade delegationen med hjälp av en tolk. IRPC planerar för en studie kring förnybar energi i ett industriområde i östra Thailand, och gästerna var mycket intresserade och ställde många frågor.

Besökarnas frågor kretsade kring både ekonomi, teknik och avfallsbränslet. Speciellt intressant var den automatiserade bränsleberedningen. Kontrollrummet, där man ser rakt ner i ankomstbunkern, var särskilt spännande. Här fick besökarna en lektion i hur allt sorteras innan det blir användbart bränsle. Bland annat sorterar man bort metaller och glas, som sen går till  återvinning.

Ingen tar hand om avfallet i Thailand  utan det dumpas på olika platser, så vi kommer att få betala för frakten till anläggningen. Men det blir ju ändå en vinst för miljön i vår region.
– WORAVUTH SIVAPETRANART, VICE VD, IRPC.

Från manöverrum 2 kan man se den jättestora gripklon som lyfter nio ton och laddar pannan med det färdiga bränslet, en panna som förvandlar 60 ton avfall per timme till fjärrvärme och el. Allt arbete sker automatiskt, men under övervakning, 24 timmar om dygnet.

Förnybar energi Block 6 Kraftvärmeverket

Efter rundvandringen fick besökarna en presentation  av  hela Mälarenergikoncernen av marknadschefen Ove Fredriksson, som fick svara på frågor kring bränslet, rökgasrening och investeringskostnaderna. En i gruppen frågade vad avfallet kostar.

– Vi betalar inte för avfallet vi använder, utan får betalt för att ta hand om det utsorterade avfallet från England och Skottland, där det inte finns några liknande anläggningar för energiåtervinning. Allt fraktas på fartyg direkt till Västerås hamn, förklarade Ove.

Innan det var dags för besökarna att ta bussen till Arlanda så passade vi på att få en snabb kommentar av en  representant för GPSC som har ansvar för utveckling av affärsområde biomassa.

– Vi planerar ett energiprojekt med avfall i ett stort industriområde i vår provins, men vi behöver inte värme utan el, säger Jaruwat Singsomdee med ett leende. Mälarenergi får betalt för att ta hand om avfall, men så fungerar det inte hos oss.

– Ingen tar hand om avfallet i  Thailand utan det dumpas på olika platser, så vi kommer att få betala för frakten till anläggningen. Men det blir ju ändå en vinst för miljön i vår region, inflikar Woravuth Sivapetranart, vice VD, IRPC.

Förnybar energi är en viktig fråga för Thailand just nu, och syftet med besöket är att ge möjlighet för både företag och politiker att lära sig mer om olika metoder för att nå målen; mer förnybar energi och en hållbar utveckling. Studiebesöket på Mälarenergi gav förhoppningsvis många tankar och idéer för framtiden.