Fortsätt sortera – Du gör skillnad!

Fortsätt sortera

Du gör skillnad när du sorterar ditt avfall. Även om du tycker att din insats är liten, så har den stor betydelse. Det avfall du sorterar kommer till nytta. Farligt avfall görs ofarligt, matavfall blir till biogas och biogödsel, och när återvunna material blir till nya produkter går det åt mindre energi än om vi använder nya råvaror och vi spar samtidigt på naturens resurser.

VafabMiljö ansvarar för avfallshantering och återvinning här i Västmanland. Det finns 18 återbruk i regionen och det är där du som privatperson kan lämna grovavfall (metallskrot, trädgårdsavfall, plast, well mm) och farligt avfall. Det är även VafabMiljö som samlar in ditt matavfall på din gård. Om du är osäker på hur du ska sortera, kolla in deras sorteringslista.

När det gäller förpackningar har vi ett förpackningsansvar i Sverige, det innebär att alla som tillverkar, importerar, fyller eller säljer förpackningar eller förpackade varor är ansvariga att se till att förpackningarna samlas in och återvinns. Detsamma gäller tidningar. Även Förpacknings- och tidningsinsamlingen har en sorteringsguide där du kan få hjälp med hur du ska sortera dina förpackningar rätt.

Att sortera gör skillnad

  • En liten kapsyl gör skillnad! Om alla skulle lämna in sina kapsyler till återvinning, skulle stålet räcka till karossplåten för 2 200 personbilar varje år.
  • En enda tidning gör skillnad! En enda återvunnen dagstidning sparar tillräckligt med energi för att kunna koka 38 koppar kaffe.
  • En extra plastförpackning i månaden gör skillnad! Om alla svenska hushåll skulle återvinna ytterligare en plastförpackning i månaden skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 3 600 ton och det motsvarar utsläppen från cirka 1 200 bensindrivna bilar varje år.

Källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Restavfallet blir energi

Det restavfall som inte kan materialåtervinnas på något annat sätt, kommer till oss på Mälarenergi och omvandlas här till el och värme som kan användas av hushåll och företag i vår region. Det sämsta alternativet för miljön är om detta restavfall istället skulle hamna på deponi (soptipp).

Så fortsätt sortera – tillsammans gör vi skillnad!