Träffa några som haft sommarjobb på Mälarenergi

Varje år tar Mälarenergi emot ett 40-tal sommarjobbare från gymnasier, högskola och universitet. Här kan du läsa mer om hur några av dem ser på sina sommarjobb och på framtiden.

Vi på Mälarenergi jobbar hela tiden för att göra din och hundratusentals andra människors vardag i Mälardalen bättre. Ett arbete som bidrar till att göra närområdet, samhället – ja, till och med världen – lite bättre. Våra produkter och tjänster utgör grunden i flera viktiga samhällsfunktioner, som energi-, vatten- och bredbandslösningar.

Julia Dahlström – ett sommarjobb som handlar om lukt

– Jag går en civilingenjörsutbildning inom Miljö- och vattenteknik. Jag har ett stort miljöintresse och det viktigaste för mig är att få vara med och förbättra vår miljö.

Mitt sommarjobb har i första hand handlat om att hålla koll på lukten omkring kraftvärmeverket. Driften gör luktronder dagligen och rapporterar in det till oss. När det är mycket lukt undersöker vi varför och tittar på vilka åtgärder vi behöver göra. Det kan även handla om externa klagomål.

Men för det mesta är det inga problem med lukt så då får jag tid att sitta med uppföljningar. Det har kommit en ny lagstiftning kring förbränningsanläggningen som vi jobbar med och det innebär att vi går igenom pannorna för att kolla att de uppfyller de nya villkoren och gör eventuella förändringar där det behövs innan den nya lagen träder i kraft.

Genom att till exempel jobba på ett större företag kan jag påverka miljöutvecklingen i en hel stad eller region. Det vill jag vara med och göra!

Ibrahima Sory Sylla – nyckelinventerare på Mälarenergi Elnät

– I höst börjar jag mitt sista och femte år på civilingenjörsprogrammet i Energisystem på Mälardalens högskola.

I sommar jobbar jag med nyckelinventering inför Mälarenergis projekt NGM – Nästa Generations Mätsystem – där alla elmätare i Mälarenergis nät ska bytas ut. Vi kollar så att alla nycklar till elmätare, elcentral och värmecentral finns och fungerar och noterar eventuella hinder om det behövs. Min roll under sommaren är som teamledare för en grupp med fem personer. Jag ansvarar för kommunikationen mellan cheferna och gruppen och så blir det lite mer administration och hantering av datasystemet vi jobbar i.

Genom att jobba med och utveckla hållbara energisystem kan jag vara med och sprida kunskap i världen och utbyta erfarenheter. Det ger arbetet en mening.

I framtiden vill jag jobba med avfall eller biogas. Det är fantastiskt med sopförbränning! Att kunna använda avfall och utvinna energi som kan användas för att till exempel producera mat. Och Sverige är bäst i världen inom det området.

Mimmi Ekvall – markarbete på Hässlö vattenverk

– Jag sommarjobbar med markarbete på Hässlö. Vi har en bok där personalen skriver upp saker som behöver göras och så jobbar vi efter den. Det kan vara att dammsuga upp insekter runt om bassängerna, trimma och klippa gräs, skrapa bort golvfärg som flagnat eller att städa. Inför olika jobb får vi göra riskbedömningar. En del jobb kräver att man använder hörselskydd, glasögon eller skyddande kläder.

Jag visste inte att det var så mycket kemi på ett Vattenverk. Det är lite intressant.  Till hösten kommer jag att gå en designinriktning på ABB Industrigymnasium vilket passar bra eftersom jag då får kombinera teknik med mitt estetiska intresse. Kanske kan det bli ett jobb på Mälarenergi i framtiden?

Elin Mellberg – sommarjobb som kundrådgivare på Kundcenter

– I höst börjar jag på tredje året på Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign på Mälardalens högskola.

Mitt sommarjobb handlar om att hjälpa kunder som ringer in till oss. Vi behöver kunna lite om mycket. De flesta samtal jag tar emot handlar om fakturafrågor eller flyttanmälan men det kan också vara frågor om avbrott eller drift. Därför har vi mycket kontakt med driftcentralen, för att kunna svara på kundernas frågor på bästa sätt.

Jag skulle gärna jobba med projektledning och ledarskap i framtiden. Att få vara med i hela kedjan, ta emot och tolka kunders önskemål, ta fram förslag och sedan leverera en färdig produkt. Det skulle också vara intressant att bo utomlands och få se olika företagskulturer. Kanske starta eget företag någon gång – få bygga upp något från noll.

Vill du också ha sommarjobb på Mälarenergi

Om du också är student och intresserad av att sommarjobba på Mälarenergi kan du ansöka under Sommarjobb på Mälarenergi. Du måste vara ute i god tid – sommarjobben läggs ut i januari varje år.

Läs också om Cecilia Kjellanders sommarjobb på Mälarenergi, där hon själv berättar om när hon jobbar som drifttekniker på Kraftvärmeverket och på Mälarenergis Marknads- och Kommunikationsavdelning som kommunikatör.

Krönika: Ett sommarjobb som drifttekniker på Kraftvärmeverket

I huvudet på en ingenjörsstudent