Stam_region_lokal_nät

I Sverige finns tre typer av elnät: stamnät, regionnät och lokalnät.