Energi, effekt och nätkapacitet – så klarar vi framtidens energiförsörjning!

Mälarenergi förstärker de lokala elnätet.

Fler industrier, fler människor, fler bostäder och fler saker – som alla behöver el.  Just nu är vi inne i en tid där behovet av el är större än någonsin, samtidigt som vi går över till en klimatpositiv men mer ojämn elproduktion från sol, vind och vatten. 

– Elen kommer inte att ta slut! Men det finns utmaningar. Just nu står vi inför en nätkapacitets- och effektutmaning som hänger ihop med den omställning vi är inne i. Allt fler vill minska sina koldioxidutsläpp genom att gå från fossila bränslen till el, till exempel inom transportsektorn. Samtidigt förändrar vi vår elproduktion till förnybar och mer väderberoende. Så i grunden en positiv utveckling men som ger oss en del utmaningar, säger Jonas Rigner Vd på Mälarenergi Elnät.

Mälarenergi laddar batterier med batterier.

Svenska kraftnät mångmiljardsatsar i Mälardalen

Jonas Rigner vd Mälarenergi Elnät

En av de stora utmaningarna med framtidens energiförsörjning är att elnätet börjar nå gränsen för vilken kapacitet det klarar.

– Mälarenergi arbetar med att förstärka lokalnätet. Vi drar nya kablar, bygger om och ökar kapaciteten i våra mottagningsstationer och planerar för att kunna ta emot ökad effekt. Men enbart Mälarenergis arbete räcker inte. Vi är också beroende av att stam- och regionnät förstärks, så att all el vi behöver kan levereras in till lokalnätet, säger Jonas Rigner.

Svenska kraftnät satsar nu därför åtta miljarder kronor för att möta behovet av el i Mälardalen. Projektet startas i slutet av året och är en del av en jätteinvestering på elförsörjningen i hela Sverige. Sammanlagt förväntas investeringarna i projektet öka kapaciteten mellan elområde 2 och 3 från dagens 7 300 MW upp till mer än 10 000 MW. Den ökade överföringskapacitet kommer ge goda förutsättningar för transporter att ställa om till fossilfritt och för företag och ny bebyggelse att utvecklas och växa.

Så transporteras elen genom Sverige

I Sverige finns tre typer av elnät: stamnät, regionnät och lokalnät.

  • Stamnätet är elens motorväg genom landet. Det ägs av Svenska Kraftnät och levererar el till de mindre regionnäten.
  • Regionnätet ägs och sköts av Vattenfall, och det är de som levererar el till lokalnätet.
  • Mälarenergi ansvarar för lokalnäten i Västerås, Köping, Arboga, Kungsör och Hallstahammar.
I Sverige finns tre typer av elnät: stamnät, regionnät och lokalnät.

Energi, effekt och nätkapacitet

Det finns tre orsaker till brist på el, det vill säga att den el som efterfrågas inte når fram till den som behöver den:

  • Elenergibrist – över året kan inte den efterfrågade elenergin produceras.
  • Effektbrist – vid ett givet tillfälle (timme) räcker inte den tillgängliga effekten i elproduktionen till alla som behöver den.
  • Nätkapacitetsbrist – elenergi och effekt finns, men elnäten kan inte transportera den efterfrågade elen, det saknas nätkapacitet.

Nycklarna till framtidens elförsörjning

Att bygga ut elnätet är alltså en av nycklarna till framtidens energiförsörjning. Den andra nyckeln handlar om effekt: Att det varje sekund, dygnet runt, året runt, är balans mellan mängden el som produceras och den som används. Att det är en utmaning hänger ihop med omställningen från gamla tiders centraliserade och storskaliga elproduktion till en mer väderberoende, småskalig och lokal elproduktion från sol, vatten och vind.

– Eftersom den här omställningen sker samtidigt som vi använder mer el, bland annat till bilar och industrier, blir det en utmaning att klara effektbehovet även på den mörkaste, kallaste vinterdagen. Därför behövs nya innovativa lösningar för elproduktionen, elnätet och elanvändningen, säger Jonas Rigner.

Ny teknik, samverkan och smart elanvändning

På Mälarenergi jobbar Jonas Rigner och hans kollegor för att lösa utmaningarna kring framtidens energiförsörjning. Utbyggnaden av det lokala nätet pågår för fullt, och den görs i samråd med både kommuner och industrier så att resurser sätts in där de bäst behövs. Och i samarbete med region- och stamnätsägare planeras för möjligheter att öka effekten in i lokalnätet. Dessutom undersöker Mälarenergi andra sätt för att hjälpa kunden att minska sina effekttoppar som nya tariffer och avtal samt olika tekniska lösningar, till exempel att styra effektuttaget vid elbilsladdning och att med hjälp av batterilager skapa en jämnare elanvändning.

Fastigheter att testa att använda ett batterilager för att sänka effekttopparna vid till exempel elbilsladdning på Rocklundaområdet i centrala Västerås.
Mälarenergi kommer tillsammans med Northvolt och Rocklunda Fastigheter att testa att använda ett batterilager för att sänka effekttopparna vid till exempel elbilsladdning på Rocklundaområdet i centrala Västerås. Läs mer om samarbetet.

– Om tio år kommer här att finnas ännu fler elbilar och mycket fler solceller, och tillväxten med fler bostäder och industrier ser ut att fortsätta. Både energiomställningen och att vår region är så attraktiv är superpositivt. Och med fortsatt nätutbyggnad, ny teknik, samverkan och smart elanvändning kommer vi att lösa utmaningarna, säger Jonas Rigner.


Mälarenergis hemsida kan du teckna elavtal från 100 % förnybara källor.