karta energipolitik

Figur 1 – Andel förnyelsebar energi i slutgiltig energikonsumtion (från eng. begreppet ”gross final energy consumption”) för år 2014. De som toppar listan är Island (77.1%), Norge (69.2%), Sverige (52.6%), Finland (38.7%), Lettland (38.7%), Österrike (33.1%). [Källa: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat]