Framtidens infraservicebolag är kostnadseffektivt.

För att bli best in class vill vi utveckla varaktiga samarbeten med andra infraservicebolag med höga hållbarhetsambitioner. Målet är att identifiera, adoptera och implementera arbetssätt som är kostnadseffektiva och samtidigt hållbara.

Mälarenergi ska på fyra år gå från att vara ett traditionellt energibolag till att bli framtidens infraservicebolag inom energi-, vatten, och bredbandslösningar. Vi ska utveckla nya erbjudanden och ha en större bredd av tjänster som riktar sig både till privatpersoner, företag och samhällsnyttan. För att lyckas arbetar vi parallellt i flera projekt. Ett av dessa projekt fokuserar på kostnadseffektivitet.

Vi vill jämföra oss med de bästa

Vi vill tillvarata de synergieffekter som finns inom koncernen och ta ett större helhetsgrepp. Mälarenergi består av flera affärsområden och dotterbolag.  Just nu pågår ett intensivt arbete med att sätta den gemensamma strukturen för produkter och tjänster. Vi vill utveckla Mälarenergi men målet är också att stärka regionen. En väl fungerande infraservice bottnar i goda samarbeten mellan flera samhällsviktiga funktioner. Här vill vi jämföra oss och samarbeta med andra ledande infraservicebolag från flera olika branscher.