Hedströmmen

Foto: Lasse Fredriksson

Forskare från Skogsmästarskolan räknar öring i Hedströmmen i Skinnskatteberg.