Malarenergi SLU

Mälarenergiare tar en paus under utbildningen i akvatisk ekologi.

Anställda från Mälarenergi sitter på bryggan i Hedströmmen och tar en paus.