Vindkraft

Har lokala elnät potential att lagra intermittent förnybar energi från vindkraft?