Vårfloden kan ge lägre elpriser

Vattenkraft

2020 var ett händelserikt år på elmarknaden med de lägsta elpriserna någonsin. 2021 har börjat betydligt lugnare med en mer normal prisutveckling. Men hur kommer elpriset att utvecklas under våren? Mälarenergis portföljförvaltare Oskar Hellsing berättar mer. 

Året inledde med relativt kallt och torrt väder och vi såg en markant ökning i spotpriserna. Spotpriser är de priser som vi elleverantörer köper in el för, och det är de som ligger till grund för ditt elpris. Spotpriserna styrs av efterfrågan och tillgång på el. Det torra vädret i början av året gav låga vattennivåer jämfört med 2020, vilket ledde till ett minskat utbud av el och högre elpriser. Förra året i mars var elpriserna nere på de lägsta elpriserna på 24 år, men i år har vi sett en ganska neutral prisutveckling på både lång och kort sikt.

Ökade elpriser i Tyskland kan påverka ditt elpris

Oskar Hellsing
Oskar Hellsing

Tittar vi lite längre söder ut geografiskt, så har de tyska elpriserna ökat. Det är en effekt av att priset på utsläppsrätter, dvs kostnaden för att släppa ut koldioxid i luften, har ökat markant. Elmarknaden i Norden är tätt sammankopplad med Europa, och framförallt Tyskland. Det borde innebära att även våra priser ökar – men än så länge ligger vi kvar på normala prisnivåer. Skillnaden mellan tyska och nordiska priser är en viktig faktor när vi analyserar elpriset. I skrivande stund är priserna i Tyskland ca 30 öre/kWh dyrare än i Norden. En så stor skillnad har vi aldrig sett förut, och på sikt tror vi att det kommer att påverka även våra nordiska elpriser.

Vårfloden för med sig lägre elpriser

Januari, februari och mars är de månader då vi normalt har de högsta spotpriserna. Månaderna som kommer nu brukar historiskt ge oss lägre priser. Påsk, vårfloden och varmare väder är alla faktorer som temporärt brukar pressa ner spotpriset. Det skulle kunna innebära att det är ett bra läge för dig som elkund att ha ett rörligt elavtal. Men historien är ingen garanti för framtiden och det finns många undantag. Det räcker med att titta tillbaka på de senaste åren. Både 2018 och till viss del 2020 låg spotpriserna på höga nivåer just under våren. 2018 berodde det på den extremt varma och torra våren/sommaren, och 2020 ledde överföringsproblem samt oplanerade avbrott i kärnkraften till ökade priser.

Vilket elavtal ska du välja?

Vilket avtal som passar dig bäst beror på din situation. Spelar prisvariationer månad för månad mindre roll är rörligt elavtal ett ganska bra val, men om du vill veta vad du ska betala varje månad är fast pris att föredra. Vill du ha hjälp att få ett så fördelaktigt pris som möjligt, så är vår nya produkt Förvaltad elfond ett bra val. Det är ett elavtal där elpriset förvaltas av våra experter. Du behöver med andra ord inte själv avgöra om det är bäst att ha rörligt eller fast elavtal. Våra experter jobbar aktivt med fonden och köper och säljer när elpriserna är attraktiva, allt för att ge dig som kund ett så bra pris som möjligt. Du ingår i fonden tillsammans med andra kunder med samma avtal, vilket ger en större pott och bättre möjligheter att göra prissäkringar på bra nivåer.