I dag firar vi internationella kvinnodagen!

Internationella Kvinnodagen Mälarenergi

På initiativ av FN är den 8 mars sedan 1977 en officiell dag för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen.

En bidragande orsak till att fler kvinnor söker sig till Mälarenergi är Lisa Granström, Elena Tomás-Aparicio och Helena Olssén som hela tiden arbetar för att kompetenta kvinnor ska välja att jobba i energibranchen.

Lisa Granström jobbar som avdelningschef på Värme Strategi & Utveckling och har pluggat till miljöingenjör på Mitthögskolan i Östersund.

Hej Lisa!
Vad fick dig att bli intresserad av energibranschen och hur engagerar du dig för att få fler att vilja arbeta här?

Energibranschen har lockat mig sedan utbildningen. Men det tog några år innan jag hittade hit, berättar Lisa. Det som inspirerade mig var tekniken och samhällsbidraget. Att ett samhälle inte fungerar utan energi och de miljö- och hållbarhetsfrågor som kopplar till det. Mitt exjobb handlade om att jämföra tre kraftvärmeverk utifrån ekonomi, miljö och prestanda. Efter skolan jobbade jag först med miljöfrågor på kommun och sedan som VA chef.

– Jag älskar att ha studiebesök, besöka skolor, hålla föredrag om Mälarenergi och Västerås Kraftvärmeverk. Hade precis ett underbart samtal med två 8:e klassare som inte får ha prao nu under Corona-perioden och som istället skulle intervjua några som arbetar på olika ställen. Vilka modiga, nyfikna, intresserade och strukturerade studenter. Bästa frågan var; ”Vad ska man tänka på när man söker jobb?” Svaret från mig var att vara nyfiken på företaget, att alla jobb leder till erfarenhet och att det första jobbet mest troligt inte är ditt drömjobb men kommer ge erfarenhet till nästa jobb och ett steg närmare drömmen. Var nyfiken på företaget och titta på företagets värderingar. Stämmer de med dina och vad skulle ditt bidrag vara till det tilltänkta företaget, avslutar Lisa.

Lisa har också deltagit i Qraftsamling som är Energiföretagens förändrings- och ledarutvecklingsprogram för en mer attraktiv energibransch. Hösten 2020 var hon med i Kraftkvinnornas Instagram takeover. Där förmedlade hon allt spännande som hände på jobbet.

Kraftkvinnorna är en förening och ett nätverk som bildades 2015 för att synliggöra och lyfta kompetenta kvinnor i branschen. Målet är att öka antalet kvinnor i ledningsgrupper och styrelser inom energisektorn. Fler kvinnor på ledande positioner kommer att locka till sig fler kompetenta kvinnor till branschen.

 

Elena Tomás-Aparicio jobbar som energiingenjör och är teamledare för analysgruppen under Anläggningsteknik på Kraftvärmeverket i Västerås. Hon är kemiingenjör i botten och har en Master i energiteknik.

Hej Elena!
Vad fick dig att bli intresserad av energibranschen och hur engagerar du dig för att få fler att vilja arbeta här?

– Att jobba i energibranschen är att bidra till en bättre värld. Energibranschen är en framtidsbransch i konstant förändring, menar Elena. För att överleva och fortsätta utvecklas behöver vi hållbar energi för alla. Det är en väldigt viktig fråga! Vi behöver få flera engagerade och nyfikna individer till vår bransch för att lyckas med uppdraget att få fram ett hållbart energisystem.

– En del av min tid jobbar jag som ambassadör för Mälarenergi, där sprider jag Mälarenergis värderingar inom och utanför organisationen. Jag är extra engagerad i frågor rörande jämställdhet, mångfald och inkludering. Vi behöver öka medvetenheten för alla gällande dessa frågor.

Energibranschen är en mansdominerad bransch och för att bli konkurrenskraftiga måste vi ändra på det. En jämställd mix leder till ökad kreativitet och en mer dynamisk organisation. Dessutom är det viktigt att alla känner sig representerade i vår bransch. Vi måste kunna nå kunder och attrahera rätt kompetens, inte bara använda jämställdhet, mångfald och inkludering som reklam, menar hon. Vi måste göra vår bransch attraktiva för alla på riktigt!

Elena har engagerat sig både i Teknikbussen och Qraftsamling. Mälarenergi har deltagit sedan 2017 i initiativet, Teknikbussen. Projektets syfte är att väcka teknikintresse hos unga tjejer och har fått väldigt positiv återkoppling!

2019 deltog hon också i Qraftsamling som mentor. Under programmets gång arbetades det fram en strategisk plan för att få en jämställd bransch. Inte bara för kvinnor utan även för de med olika bakgrund. Som mentor agerade hon som bollplank och ställde kritiska frågor åt beslutsfattare inom energibranschen.

 

Helena Olssén sitter i Mälarenergi Elnäts företagsledning och jobbar som strategichef. Hon är civilingenjör i Kemiteknik med inriktning Energi och Miljö. Efter det har hon byggt på med kommunikations- och ledarskapsutbildningar.

Hej Helena!
Vad fick dig att bli intresserad av energibranschen och hur engagerar du dig för att få fler att vilja arbeta här?

– Jag har alltid varit intresserad av miljöfrågor och gjorde mitt examensarbete på Energiforsk. Där fick vi undersöka möjligheten att förbättra kvävereningen i avloppsvatten genom att värma upp det med fjärrvärmereturen. Då fick jag upp ögonen för energibranschens alla samhällsviktiga och spännande frågor. Med den omställning som sker nu, med mer förnybar energi och elektrifieringen av industri och transport för att minska klimatpåverkan, är energibranschen stället där du verkligen kan göra skillnad på riktigt!

– Energibranschen behöver både traditionella och helt nya kompetenser. Jag jobbar med att samordna alla våra innovations- och utvecklingsprojekt på Mälarenergi Elnät och samordnar även våra examensarbeten. Vi vill hela tiden framåt och vågar testa nytt, det tror jag är viktigt för att attrahera nya talanger.

– Jag sitter även i styrelsen för Kraftkvinnorna som arbetar med att öka jämställdheten i energibranschen. För att energibranschen ska kunna möjliggöra ett fossilfritt Sverige behöver vi vara en attraktiv bransch för alla, därför arbetar kraftkvinnorna med att synliggöra och lyfta kvinnliga förebilder. Nätverket skapar också en plattform för utbyte av idéer, kunskap, erfarenheter samt stöd i karriärutvecklingen, avslutar Helena.

Tillsammans gör vi skillnad

– För oss på Mälarenergi är det viktigt att uppmärksamma alla våra fantastiska medarbetare, men just idag vill vi hylla och stärka våra kvinnliga kollegor inom Mälarenergi. Vi har fantastiska förebilder i våra kvinnor, personligheter som står stadigt i våra värderingar, som bidrar med olika erfarenheter och perspektiv samt främjar en inkluderande arbetsmiljö för oss alla genom dem de är, säger Lina Öberg, Funktionschef på HR och Hållbarhet.

– Inkludering för oss innebär att varje medarbetare får ett värdigt bemötande och möjlighet att fullt ut bidra med sin kompetens, erfarenhet och unika uppsättning av färdigheter. Genom detta sätt bidrar vi  till att vara ett jämställt företag där våra medarbetare oavsett kön har samma möjligheter till utveckling, inflytande och karriär. Inom Mälarenergikoncernen anser vi att människor med olika erfarenhet och perspektiv är en avgörande faktor för att skapa det innovativa klimat som krävs för att vi ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

– Så alla kvinnor där ute, sträck på er, var stolta över er själva och det ni åstadkommer varje dag, njut lite extra just idag, men glöm inte bort att det är vi tillsammans som gör skillnad.

– Kuriosa, jag är extra glad över att vi också ökat antalet nyanställda kvinnor senaste året, avslutar Lina.

Ta reda på mer om olika arbetsroller på Mälarenergi