Från energi och infrastruktur till infraservice

Infraservicedagen den 8 november.

Det är lätt att se rubrikerna på nyhetssajterna framför sig. Tågkaos! Internetbanken ligger nere! Elavbrott – förskola stängd! De boende på vårdhemmet utan vatten! Ddos-attack mot MSB! De handlar om samhällsviktiga funktioner som oväntat har störningar eller avbrott. Och det visar hur känsligt samhället är för störningar i olika typer av system och infrastrukturer – infraservice helt enkelt.

Här har vi på Mälarenergi ett stort ansvar som leverantör av många av dessa tjänster. Att se till att detta fungerar dygnet runt årets alla dagar i vårt område.

Allt hänger ihop

Det handlar inte bara om infrastrukturen som ligger som bas, utan om alla tjänster och service som är beroende av att den fungerar. Allt från handel, nyhetsförmedling och logistik till operationer på sjukhus.

Vi har många känsliga flöden i samhället som måste fungera; betalningsflöden via bankerna, kommunikationer och transporter på väg, järnväg och i luften, el, värme, vatten och datakommunikation.

Efter många år i branschen kan vi konstatera att kundernas förväntan på att allt ska fungera dygnet runt ökar och toleransen för störningar minskar.

Infraservice

Utifrån detta har vi på Mälarenergi bestämt oss för att gå från att vara leverantör av energi och byggare av infrastruktur till att bli ett infraserviceföretag – som levererar olika typer av tjänster inom energi, vatten och kommunikation.

Det handlar om hur vi ser på oss och vår roll i samhället, att se helheten. Till exempel hur digitalisering ger oss nya möjligheter att serva kunderna på ett annat sätt och med nya lösningar.

Vi ger service som i grunden bygger på den infrastruktur vi byggt och bygger – infraservice. En avgörande faktor för att det ska fungera är människorna bakom leveranserna. Från driftteknikerna och de som utvecklar morgondagens lösningar till medarbetarna i kundcenter som hjälper våra kunder dagligen och de som är ute på fältet i ur och skur för att underhålla och reparera våra anläggningar.

Infraservicedagen

Vi tycker att infraservice, och alla som jobbar med det oavsett bransch, är värd en egen dag. Därför har vi sett till att den 8 november numera är Infraservicedagen, precis på samma sätt som det finns dagar som Världsvattendagen, Kanelbullens dag och Elens dag.

Vi jobbar varje dag för att se till att dagens och morgondagens leveranser och tjänster ska fungera utan störningar – för att samhället ska fungera, för att kunderna ska vara nöjda och för färre ”störnings”-rubriker på nyheterna.