Nytt EU-samarbete om optimering av industriprocesser

Av Mälarenergi AB 11 november,2016 i , ,

Fjärrvärme block 6 Västerås Bättrebruk

Mälarenergi ingår i ett EU-samarbete i syfte att utveckla framtidens lösningar för hur industriprocesser och kraftverk ska optimeras. Mälardalens högskola har sökt och fått EU-bidrag på 60 mnkr för det fyraåriga projektet. Projektet som heter FUDIPO – FUture DIrections for Process industry Optimization, startade med en kickoff i Bryssel den 17-18 oktober.

Mälarenergi är en stolt samarbetspart och pannan i Mälarenergis samförbränningsanläggning Block 6 kommer att fungera som en av fem demonstrationsanläggningar i projektet. Inom projektet kommer man även att titta på optimering av industriprocesser på oljeraffinaderi, pappersbruk, avloppsreningsverk och mikrokraftvärmeverk. Mikrokraftvärmeverk är små maskiner, ungefär lika stora som torktumlare. Maskinerna används av villaägare i Europa för att bränna naturgas till värme och för att producera el.

– Varje minikraftvärmeverk producerar 3 kW el, jämför det med block 5 och 6 i Mälarenergis kraftvärmeverk som just idag producerar 59 MW el – och tänk att vi får möjlighet av att lära av varandra, säger Lisa Granström som är enhetschef på Mälarenergis affärsområde Värme/Anläggningsutveckling/Optimering och Analys.

 

Mälarenergis samförbränningsanläggning Block 6

Panna och turbin i Block 6, Mälarenergis kraftvärmeanläggning. Central i anläggningen är pannan, som har en så kallad cirkulerade, fluidiserande bädd. Det innebär att bädden i pannan är fylld med sand (som kommer från Småland) för att få en jämn temperatur och effektivare förbränning. Pannan hänger från taket och bränner ungefär 60 ton avfall i timmen. Eldhärden hettar upp 135-gradigt vatten till vattenånga som leds vidare genom värmen från rökgaserna och vidare genom sandbädden. Ångan når slutligen 470 grader.

– Det ska bli fyra spännande år, avslutar Lisa som tillsammans med produktionsoptimeraren Elena Aparicio, är kontaktpersoner för projektet.

Mälarenergi AB

Mälarenergi AB

Mälarenergi är ett lokalt infraservicebolag. Våra produkter och tjänster utgör kärnan i flera viktiga samhällsfunktioner. Tillsammans med andra samhällsbyggare utvecklar vi och tar ansvar för det samhälle vi alla delar.
Mälarenergi AB