Nytt EU-samarbete om optimering av industriprocesser

Fjärrvärme block 6 Västerås Bättrebruk

Mälarenergi ingår i ett EU-samarbete i syfte att utveckla framtidens lösningar för hur industriprocesser och kraftverk ska optimeras. Mälardalens högskola har sökt och fått EU-bidrag på 60 mnkr för det fyraåriga projektet. Projektet som heter FUDIPO – FUture DIrections for Process industry Optimization, startade med en kickoff i Bryssel den 17-18 oktober.

Mälarenergi är en stolt samarbetspart och pannan i Mälarenergis samförbränningsanläggning Block 6 kommer att fungera som en av fem demonstrationsanläggningar i projektet. Inom projektet kommer man även att titta på optimering av industriprocesser på oljeraffinaderi, pappersbruk, avloppsreningsverk och mikrokraftvärmeverk. Mikrokraftvärmeverk är små maskiner, ungefär lika stora som torktumlare. Maskinerna används av villaägare i Europa för att bränna naturgas till värme och för att producera el.

– Varje minikraftvärmeverk producerar 3 kW el, jämför det med block 5 och 6 i Mälarenergis kraftvärmeverk som just idag producerar 59 MW el – och tänk att vi får möjlighet av att lära av varandra, säger Lisa Granström som är enhetschef på Mälarenergis affärsområde Värme/Anläggningsutveckling/Optimering och Analys.

 

Mälarenergis samförbränningsanläggning Block 6
Panna och turbin i Block 6, Mälarenergis kraftvärmeanläggning. Central i anläggningen är pannan, som har en så kallad cirkulerade, fluidiserande bädd. Det innebär att bädden i pannan är fylld med sand (som kommer från Småland) för att få en jämn temperatur och effektivare förbränning. Pannan hänger från taket och bränner ungefär 60 ton avfall i timmen. Eldhärden hettar upp 135-gradigt vatten till vattenånga som leds vidare genom värmen från rökgaserna och vidare genom sandbädden. Ångan når slutligen 470 grader.

– Det ska bli fyra spännande år, avslutar Lisa som tillsammans med produktionsoptimeraren Elena Aparicio, är kontaktpersoner för projektet.