default

Invigning av solelsanläggning på BRF Västerängen

Installation av solceller på BRF Västerängen. Foto: Solkraft

Installation av solceller på BRF Västerängen.